Lijst van de CPV codes die met 44 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
44000000-0 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd
elektrische apparatuur).
44100000-1 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen.
44110000-4 Constructiematerialen.
44111000-1 Bouwmaterialen.
44111100-2 Bakstenen.
44111200-3 Cement.
44111210-6 Boorspecie.
44111300-4 Keramiek.
44111400-5 Verf
en wandbekleding.
44111500-6 Isolatoren
en isolerende delen.
44111510-9 Isolatoren.
44111511-6 Isolatoren
voor elektriciteit.
44111520-2 Warmte-isolatiemateriaal.
44111530-5 Elektriciteit-isolerende
delen.
44111540-8 Isolatieglas.
44111600-7 Blokken.
44111700-8 Tegels.
44111800-9 Mortel
(bouwnijverheid).
44111900-0 Keramische
plavuizen.
44112000-8 Diverse
constructiestructuren.
44112100-9 Schuilhokjes.
44112110-2 Onderdelen
van schuilhokjes.
44112120-5 Profielsecties.
44112200-0 Vloerbedekking.
44112210-3 Hard
vloermateriaal.
44112220-6 Verhoogde
vloeren.
44112230-9 Linoleum.
44112240-2 Parket.
44112300-1 Scheidingsvoorzieningen.
44112310-4 Scheidingswanden.
44112400-2 Dak.
44112410-5 Dakspanten.
44112420-8 Dakstutten.
44112430-1 Kapspanten.
44112500-3 Dakbedekkingsmateriaal.
44112510-6 Dakspanen.
44112600-4 Geluidsisolatie.
44112700-5 Balken.
44113000-5 Materiaal
voor wegenbouw.
44113100-6 Bestratingsmateriaal.
44113120-2 Bestratingsplaten.
44113130-5 Straatstenen.
44113140-8 Steenmateriaal
voor wegenbouw.
44113200-7 Flagstones.
44113300-8 Omhulde
materialen.
44113310-1 Omhulde
wegenbouwmaterialen.
44113320-4 Omhulde
wegenbouwsteen.
44113330-7 Bekledingsmateriaal.
44113500-0 Glazen
parels.
44113600-1 Bitumen
en asfalt.
44113610-4 Bitumen.
44113620-7 Asfalt.
44113700-2 Materiaal
voor reparatie van wegen.
44113800-3 Wegdekmateriaal.
44113810-6 Oppervlaktebehandeling.
44113900-4 Materiaal
voor wegenonderhoud.
44113910-7 Materiaal
voor gladheidsbestrijding.
44114000-2 Beton.
44114100-3 Stortklaar
beton.
44114200-4 Betonproducten.
44114210-7 Betonnen
pijlers.
44114220-0 Betonnen
buizen en hulpstukken.
44114250-9 Betonplaten.
44115000-9 Hulpstukken
voor bouwwerken.
44115100-0 Buisleidingen.
44115200-1 Loodgieters-
en verwarmingsmateriaal.
44115210-4 Loodgietersmateriaal.
44115220-7 Materiaal
voor verwarming.
44115310-5 Rolluiken.
44115400-3 Dakramen.
44115500-4 Sprinklersystemen.
44115600-5 Trapliften.
44115700-6 Externe
zonnewering.
44115710-9 Luifels.
44115800-7 Interne
hulpstukken voor gebouwen.
44115810-0 Gordijnroeden
en gordijnen.
44115811-7 Gordijnroeden.
44115900-8 Zonweringselementen.
44130000-0 Hoofdleidingen
voor riolering.
44131000-7 Rioolkolken.
44132000-4 Duikerelementen.
44133000-1 Dekplaatjes
van gietijzer.
44134000-8 Bochtstukken.
44140000-3 Producten
verband houdend met bouwmaterialen.
44141000-0 Leidingbuizen.
44141100-1 Elektriciteitsbuizen.
44142000-7 Frames.
44143000-4 Laadborden.
44144000-1 Stijlen.
44160000-9 Pijpleidingen,
pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante
artikelen.
44161000-6 Pijpleidingen.
44161100-7 Gaspijpleidingen.
44161110-0 Gasdistributienetwerk.
44161200-8 Hoofdwaterleiding.
44161400-0 Onderwaterpijpleiding.
44161410-3 Onderzeese
pijpleiding.
44161500-1 Hogedrukpijpleiding.
44161600-2 Lagedrukpijpleiding.
44161700-3 Pijpschrapers.
44161710-6 Lanceerinstallaties
voor pijpschrapers.
44161720-9 Opvanginstallaties
voor pijpschrapers.
44161730-2 Bijleidingen
voor pijpschraper.
44162000-3 Pijpleidingstelsels.
44162100-4 Benodigdheden
voor pijpleidingstelsel.
44162200-5 Distributiepijpleiding.
44162300-6 Lozingsleidingstelsel.
44162400-7 Mangaten
van gres.
44162500-8 Drinkwaterleidingen.
44163000-0 Pijpen
en fittings.
44163100-1 Pijpen.
44163110-4 Afwateringspijpen.
44163111-1 Afvoerpijpen.
44163112-8 Afwateringssysteem.
44163120-7 Stadsverwarmingsbuizen.
44163121-4 Verwarmingsbuizen.
44163130-0 Rioolbuizen.
44163140-3 Stoom-
en waterbuizen.
44163150-6 Lagedrukbuizen.
44163160-9 Distributiebuizen
en toebehoren.
44163200-2 Pijpfittings.
44163210-5 Pijpklemmen.
44163230-1 Pijpkoppelstukken.
44163240-4 Pijpverbindingen.
44163241-1 Geïsoleerde
verbindingsstukken.
44164000-7 Mantelbuizen
en binnenbuizen.
44164100-8 Mantelbuizen.
44164200-9 Schachtbekleding.
44164300-0 Buisvormige
goederen.
44164310-3 Buizen
en fittings.
44165000-4 Slangen,
stijgleidingen en moffen.
44165100-5 Slangen.
44165110-8 Boorslangen.
44165200-6 Stijgleidingen.
44165210-9 Flexibele
stijgbuizen.
44165300-7 Moffen.
44166000-1 Buismateriaal
voor de aardolie-industrie.
44167000-8 Diverse
pijpfittingen.
44167100-9 Koppelstukken.
44167110-2 Flenzen.
44167111-9 Flensadapters.
44167200-0 Reparatieklemmen
en -ringen.
44167300-1 Bochtstukken,
T-stukken en fittingen voor pijpen.
44167400-2 Kniestukken.
44170000-2 Platen,
bladen, strips en folie verband houdend met bouwmaterialen.
44171000-9 Platen
(bouwnijverheid).
44172000-6 Bladen
(bouwnijverheid0.
44173000-3 Strips.
44174000-0 Folie.
44175000-7 Panelen.
44176000-4 Dunne
folie.
44190000-8 Diverse
materialen voor de bouw.
44191000-5 Diverse
houten materialen voor de bouw.
44191100-6 Multiplex.
44191200-7 Houtlaminaat.
44191300-8 Spaanplaat.
44191400-9 Vezelplaat.
44191500-0 Geperst
hout.
44191600-1 Panelen
voor parketvloeren.
44192000-2 Overige
diverse materialen voor de bouw.
44192100-3 Pvc-schuim.
44192200-4 Nagels.
44200000-2 Constructieproducten.
44210000-5 Assemblagestructuren
en delen daarvan.
44211000-2 Prefabgebouwen.
44211100-3 Modulaire
verplaatsbare bouwelementen.
44211110-6 Cabines.
44211200-4 Hokjes.
44211300-5 Veldhospitaal.
44211400-6 Veldkeukens.
44211500-7 Broeikassen.
44212000-9 Metaalbouwproducten
en onderdelen, met uitzondering van prefabgebouwen.
44212100-0 Brug.
44212110-3 Brugsecties.
44212120-6 Metaalconstructies
van bruggen.
44212200-1 Torens,
vakwerkmasten, hefkranen en pylonen.
44212210-4 Hefkranen.
44212211-1 Boortorens.
44212212-8 Vaste
boortorens.
44212220-7 Pylonen,
palen en paaltjes.
44212221-4 Pylonen.
44212222-1 Hoogspanningsmasten.
44212223-8 Pyloonstutten.
44212224-5 Palen
voor bovengrondse leidingen.
44212225-2 Palen.
44212226-9 Elektriciteitspalen.
44212227-6 Paaltjes.
44212230-0 Torens.
44212233-1 Watertorens.
44212240-3 Steunbalken.
44212250-6 Masten.
44212260-9 Radio-
of televisiemasten.
44212261-6 Radiomasten.
44212262-3 Televisiemasten.
44212263-0 Vakwerkmasten.
44212300-2 Assemblagestructuren
en losse delen.
44212310-5 Bouwsteigers.
44212311-2 Boogschoren.
44212312-9 Boogpijlers.
44212313-6 Stutten.
44212314-3 Draagconstructie
voor pijpen.
44212315-0 Steigeruitrusting.
44212316-7 Boogklemmen.
44212317-4 Steigerconstructies.
44212318-1 Stutten
voor pijpleidingen.
44212320-8 Diverse
structuren.
44212321-5 Abri's.
44212322-2 Telefooncellen.
44212329-1 Veiligheidsschermen.
44212380-6 Delen
van assemblagestructuren.
44212381-3 Bekleding.
44212382-0 Vloeddeuren.
44212383-7 Deuren
voor schutsluis.
44212390-9 Sluizen.
44212391-6 Deuren
voor in-/uitlaatsluis.
44212400-3 Heiwerk.
44212410-6 Damwandplanken.
44212500-4 Hoekstaal
en profielstaal.
44212510-7 Hoekstaal.
44212520-0 Profielstaal.
44220000-8 Schrijnwerk
voor de bouw.
44221000-5 Ramen,
deuren en aanverwante artikelen.
44221100-6 Ramen.
44221110-9 Raamkozijnen.
44221111-6 Elementen
met dubbele beglazing.
44221120-2 Openslaande
deuren.
44221200-7 Deuren.
44221210-0 Deurplaten.
44221211-7 Deurkozijnen.
44221212-4 Deurhorren.
44221213-1 Deurdrempels.
44221220-3 Branddeuren.
44221230-6 Schuifdeuren.
44221240-9 Garagedeuren.
44221300-8 Toegangsdeuren.
44221310-1 Toegangshekken.
44221400-9 Luiken.
44221500-0 Drempels.
44230000-1 Timmerwerk
voor de bouw.
44231000-8 Kant-en-klare
omheiningspanelen.
44232000-5 Houten
kapgebinten.
44233000-2 Trappen.
44300000-3 Kabels,
draad en aanverwante producten.
44310000-6 Draadproducten.
44311000-3 Gevlochten
draad.
44312000-0 Omheiningsdraad.
44312300-3 Prikkeldraad.
44313000-7 Metaalgaas.
44313100-8 Gaasafrastering.
44313200-9 Metaalweefsel.
44315000-1 Walsdraad.
44315100-2 Lastoebehoren.
44315200-3 Lasmateriaal.
44315300-4 Materiaal
voor solderen en hardsolderen.
44315310-7 Soldeermateriaal.
44315320-0 Materiaal
voor hardsolderen.
44316000-8 IJzerwaren.
44316100-9 Aambeelden.
44316200-0 Draagbare
smidse.
44316300-1 Roosters.
44316400-2 Handgereedschappen.
44316500-3 Smidswaren.
44316510-6 Smeedwerk.
44317000-5 Stroppen
van ijzer of staal.
44318000-2 Geleiders.
44320000-9 Kabel
en aanverwante producten.
44321000-6 Kabel.
44322000-3 Kabeltoebehoren.
44322100-4 Kabeldoorvoerbuizen.
44322200-5 Kabelaansluitingen.
44322300-6 Kabelbuizen.
44322400-7 Kabelklemmen.
44330000-2 Staven,
stangen, draad en profielen voor gebruik in de bouw.
44331000-9 Staven.
44332000-6 Stangen
(bouwnijverheid).
44333000-3 Draad.
44334000-0 Profielen.
44400000-4 Diverse
fabrikaten en aanverwante producten.
44410000-7 Artikelen
voor badkamer en keuken.
44411000-4 Sanitair.
44411100-5 Kranen.
44411200-6 Badkuipen.
44411300-7 Wastafels.
44411400-8 Douchebakken.
44411600-0 Bidets.
44411700-1 WC-brillen,
deksels, toiletpotten en stortbakken.
44411710-4 WC-brillen.
44411720-7 WC-deksels.
44411740-3 Toiletpotten.
44411750-6 Stortbakken.
44411800-2 Urinoirs.
44420000-0 Goederen
voor gebruik in de bouw.
44421000-7 Gepantserde
of gewapende kluizen, brandkasten en deuren.
44421300-0 Kluizen.
44421500-2 Gepantserde
of gewapende deuren.
44421600-3 Bewaarkluizen.
44421700-4 Kisten
en afsluitbare kasten.
44421710-7 Bagagekluizen.
44421720-0 Opbergkasten.
44421721-7 Safekastjes.
44421722-4 Safekasten.
44421780-8 Aktenkisten.
44421790-1 Geldkisten.
44422000-4 Brievenbussen.
44423000-1 Diverse
goederen.
44423100-2 Klokken
(bellen).
44423200-3 Ladders.
44423220-9 Opvouwbare
trappen.
44423230-2 Keukentrapjes.
44423300-4 Laad-
en losuitrusting.
44423330-3 Pallets
voor goederenvervoer.
44423340-6 Toebehoren
van draadkabel voor laad- en losuitrusting.
44423400-5 Signaleringsborden
en aanverwante artikelen.
44423450-0 Naambordjes.
44423460-3 Adresplaatjes.
44423700-8 Delen
van mangaten.
44423710-1 Straatpotten.
44423720-4 Grenskasten.
44423730-7 Frames
voor mangaten.
44423740-0 Mangatdeksels.
44423750-3 Riooldeksels.
44423760-6 Toegangsdeksels.
44423790-5 Klimijzers
voor mangaten.
44423800-9 Metalen
stempels.
44423810-2 Rubberstempels.
44423850-4 Gevormde
artikelen.
44423900-0 Opofferingsanodes.
44424000-8 Meterkasten
en band.
44424100-9 Meterkasten.
44424200-0 Plakband.
44424300-1 Reflecterend
band.
44425000-5 Ringen,
zegels, band, stokken en voegspeciepakkers.
44425100-6 Elastische
ringen.
44425110-9 Zelfklevende
versterkingsringen.
44425200-7 Dichtingsmateriaal
van rubber.
44425300-8 Elastiekjes.
44425400-9 Voegspeciepakkers.
44425500-0 Stokken
van plastic.
44430000-3 Pantserplaatbekleding.
44431000-0 Dekplaten.
44440000-6 Lagers.
44441000-3 Microparels.
44442000-0 Rollagers.
44450000-9 Zacht
staal.
44451000-6 Muntplaatjes.
44452000-3 Muntbakken
voor automaten.
44460000-2 Schoren
en stutten voor de mijnbouw.
44461000-9 Schoren.
44461100-0 Mijnschoren.
44462000-6 Mijnstutten.
44464000-0 Rupsbanden.
44470000-5 Gietijzeren
producten.
44480000-8 Diverse
brandbeveiligingsuitrusting.
44481000-5 Hoogwerkers.
44481100-6 Brandladders.
44482000-2 Brandbeveiligingstoestellen.
44482100-3 Brandslangen.
44482200-4 Brandkranen.
44500000-5 Gereedschap,
sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren.
44510000-8 Gereedschap.
44511000-5 Handgereedschap.
44511100-6 Spaden
en schoppen.
44511110-9 Spaden.
44511120-2 Schoppen.
44511200-7 Tuingaffels.
44511300-8 Houwelen,
pikhouwelen, hakken, harken en strandharken.
44511310-1 Houwelen.
44511320-4 Pikhouwelen.
44511330-7 Schoffels.
44511340-0 Harken.
44511341-7 Strandharken.
44511400-9 Bijlen.
44511500-0 Handzagen.
44511510-3 Bladen
voor handzagen.
44512000-2 Divers
handgereedschap.
44512100-3 Beitels.
44512200-4 Buigtangen.
44512210-7 Wurgtangen.
44512300-5 Hamers.
44512400-6 Draadklemmen.
44512500-7 Moersleutels.
44512600-8 Gereedschap
voor wegenwerken.
44512610-1 Pinnen
voor het doorboren van toplagen van wegen.
44512700-9 Vijlen
of raspvijlen.
44512800-0 Schroevendraaiers.
44512900-1 Boorijzers,
schroevendraaierbladen en ander toebehoren.
44512910-4 Boorijzers.
44512920-7 Schroevendraaierbladen.
44512930-0 Draagbaar
opbergsysteem voor gereedschap.
44512940-3 Gereedschapskisten.
44513000-9 Gereedschap
met pedaalbediening.
44514000-6 Handgrepen
en delen van gereedschap.
44514100-7 Handgrepen
van gereedschap.
44514200-8 Delen
van gereedschap.
44520000-1 Sloten,
sleutels en scharnieren.
44521000-8 Diverse
hangsloten en sloten.
44521100-9 Sloten.
44521110-2 Deursloten.
44521120-5 Elektronisch
veiligheidsslot.
44521130-8 Verhoogde-veiligheidsslot.
44521140-1 Sloten
voor meubelen.
44521200-0 Hangsloten
en kettingen.
44521210-3 Hangsloten.
44522000-5 Sluitingen,
delen van sloten en sleutels.
44522100-6 Sluithaken.
44522200-7 Sleutels.
44522300-8 Delen
van hangsloten.
44522400-9 Delen
van sloten.
44523000-2 Scharnieren,
bevestigingsmateriaal en beslag.
44523100-3 Scharnieren.
44523200-4 Bevestigingsmateriaal.
44523300-5 Beslag.
44530000-4 Bevestigingsmiddelen.
44531000-1 Bevestigingsmiddelen
met schroefdraad.
44531100-2 Houtschroeven.
44531200-3 Schroefhaken
of schroefringen.
44531300-4 Zelftappende
schroeven.
44531400-5 Bouten.
44531500-6 Flensverbindingsstukken.
44531510-9 Bouten
en schroeven.
44531520-2 Slotbouten
en kraagschroeven.
44531600-7 Moeren.
44531700-8 IJzeren
of stalen bevestigingsmiddelen met schroefdraad.
44532000-8 Sluitartikelen
zonder schroefdraad.
44532100-9 Klinknagels.
44532200-0 Sluitringen.
44532300-1 Splitpennen.
44532400-2 Stalen
lasplaten.
44533000-5 Bevestigingsmiddelen
van koper.
44540000-7 Ketting.
44541000-4 Gelede
ketting.
44542000-1 Kettingdelen.
44550000-0 Veren.
44600000-6 Tanks,
reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
44610000-9 Tanks,
reservoirs, containers en drukvaten.
44611000-6 Tanks.
44611100-7 Luchtflessen.
44611110-0 Persluchtflessen.
44611200-8 Ademhalingsapparatuur.
44611400-0 Opslagtanks.
44611410-3 Olietanks.
44611420-6 Slibopslagtanks.
44611500-1 Watertanks.
44611600-2 Reservoirs.
44612000-3 Flessen
voor LPG.
44612100-4 Gasflessen.
44612200-5 Gastanks.
44613000-0 Grote
containers.
44613110-4 Silo's.
44613200-2 Koelcontainers.
44613210-5 Waterreservoirs.
44613300-3 Standaard
vrachtcontainers.
44613400-4 Opslagcontainers.
44613500-5 Watercontainers.
44613600-6 Verrijdbare
containers.
44613700-7 Vuilnisbakken.
44613800-8 Containers
voor afvalmateriaal.
44614000-7 Fusten.
44614100-8 Opslagbakken.
44614300-0 Containeropslagsysteem.
44614310-3 Stapelmachines.
44615000-4 Drukvaten.
44615100-5 Stalen
drukvaten.
44616000-1 Trommels.
44616200-3 Afvalvaten.
44617000-8 Dozen.
44617100-9 Kartons.
44617200-0 Meterbehuizingen.
44617300-1 Prefabkasten.
44618000-5 Lichte
containers, kurken, doppen voor grote flacons, tonnen en deksels.
44618100-6 Lichte
containers.
44618300-8 Kurken,
stoppen, doppen voor grote flacons, en deksels.
44618310-1 Kurken.
44618320-4 Stoppen.
44618330-7 Doppen
voor houders.
44618340-0 Deksels.
44618350-3 Plastic
doppen.
44618400-9 Blikjes.
44618420-5 Voedselblikken.
44618500-0 Vaten.
44619000-2 Overige
opbergmiddelen.
44619100-3 Kisten.
44619200-4 Kabeltrommels.
44619300-5 Kratten.
44619400-6 Tonnen.
44619500-7 Palletkisten.
44620000-2 Radiatoren
en ketels en onderdelen voor centrale verwarming.
44621000-9 Radiatoren
en ketels.
44621100-0 Radiatoren.
44621110-3 Radiatoren
voor centrale verwarming.
44621111-0 Niet-elektrisch
verwarmde radiatoren.
44621112-7 Delen
van radiatoren voor centrale verwarming.
44621200-1 Verwarmingsketels.
44621210-4 Waterkokers.
44621220-7 Ketels
voor centrale verwarming.
44621221-4 Delen
van ketels voor centrale verwarming.
44622000-6 Warmteterugwinningssystemen.
44622100-7 Warmteterugwinningsuitrusting.
44800000-8 Verf,
vernis en mastiek.
44810000-1 Verf.
44811000-8 Wegenverf.
44812000-5 Verf
voor kunstschilders.
44812100-6 Email
en glazuur.
44812200-7 Olie-
en waterverf.
44812210-0 Olieverf.
44812220-3 Waterverf.
44812300-8 Verf
voor onderwijsdoeleinden.
44812310-1 Verfdozen.
44812320-4 Verf
voor het schilderen van uithangborden.
44812400-9 Decoratieartikelen.
44820000-4 Vernis.
44830000-7 Mastiek,
vulstoffen, stopverf en oplosmiddelen.
44831000-4 Mastiek,
vulstoffen, stopverf.
44831100-5 Mastiek.
44831200-6 Vulmiddelen.
44831300-7 Stopverf.
44831400-8 Vulspecie.
44832000-1 Oplosmiddelen.
44832100-2 Verfafbijtmiddel.
44832200-3 Verdunningsmiddelen.
44900000-9 Steen
voor de bouw, kalksteen, gips en lei.
44910000-2 Steen
voor de bouw.
44911000-9 Marmer
en kalksteenachtige steen voor de bouw.
44911100-0 Marmer.
44911200-1 Travertijn.
44912000-6 Diverse
bouwstenen.
44912100-7 Graniet.
44912200-8 Zandsteen.
44912300-9 Basalt.
44912400-0 Trottoirbanden.
44920000-5 Kalksteen,
gips en krijt.
44921000-2 Kalksteen
en gips.
44921100-3 Gips.
44921200-4 Kalk.
44921210-7 Poederkalk.
44921300-5 Kalksteen.
44922000-9 Krijt
en dolomiet.
44922100-0 Krijt
(gesteente).
44922200-1 Dolomiet.
44930000-8 Leisteen.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.