Lijst van de CPV codes die met 45 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
45000000-7 Bouwwerkzaamheden.
45100000-8 Bouwrijp maken van terreinen.
45110000-1 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet.
45111000-8 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen.
45111100-9 Sloopwerkzaamheden.
45111200-0 Bouwrijp
maken en ruimen van bouwterreinen.
45111210-3 Steenvrij
maken door middel van explosieven en dergelijke.
45111211-0 Explosiewerkzaamheden.
45111212-7 Steenvrij
maken.
45111213-4 Ruimen
van bouwterreinen.
45111214-1 Ruimen
door explosie.
45111220-6 Verwijderen
van begroeiing op bouwterreinen.
45111230-9 Grondstabilisatie.
45111240-2 Gronddrainage.
45111250-5 Uitvoering
van bodemonderzoek.
45111260-8 Terreinvoorbereiding
voor mijnbouw.
45111290-7 Voorbereidende
werkzaamheden voor leidingen.
45111291-4 Inrichten
van de bouwplaats.
45111300-1 Demontagewerkzaamheden.
45111310-4 Demontagewerkzaamheden
voor militaire installaties.
45111320-7 Demontagewerkzaamheden
voor veiligheidsinstallaties.
45112000-5 Graafwerkzaamheden
en grondverzet.
45112100-6 Graven
van geulen.
45112200-7 Afgraven
van grond.
45112210-0 Afgraven
van teelaarde.
45112300-8 Landophoging
en -winning.
45112310-1 Landophoging.
45112320-4 Landwinning.
45112330-7 Ruimen
van bouwterrein.
45112340-0 Bodemsanering.
45112350-3 Ontginnen
van braakliggende grond.
45112360-6 Bodemherstel.
45112400-9 Graafwerkzaamheden.
45112410-2 Graven
van grafkuilen.
45112420-5 Uitgraven
van kelders.
45112440-1 Aanleggen
van terrassen op berghellingen.
45112441-8 Aanleggen
van terrassen.
45112450-4 Archeologisch
opgravingswerk.
45112500-0 Grondverzet.
45112600-1 Uitgraven
en opvullen.
45112700-2 Werkzaamheden
voor landschapsarchitectuur.
45112710-5 Landschappelijk
ontwerp voor groenzones.
45112711-2 Landschappelijk
ontwerp voor parken.
45112712-9 Landschappelijk
ontwerp voor tuinen.
45112713-6 Landschappelijke
vormgeving van daktuinen.
45112714-3 Landschappelijk
ontwerp voor begraafplaatsen.
45112720-8 Landschappelijk
ontwerp voor sport- en recreatieterreinen.
45112721-5 Landschappelijk
ontwerp voor golfbanen.
45112722-2 Landschappelijk
ontwerp voor paardrijterreinen.
45112723-9 Landschappelijk
ontwerp voor speelterreinen.
45112730-1 Landschappelijke
vormgeving van wegen en snelwegen.
45112740-4 Landschappelijke
vormgeving op luchthavens.
45113000-2 Werken
op bouwterrein.
45120000-4 Uitvoeren
van proefboringen.
45121000-1 Proefboren.
45122000-8 Maken
van proefboorgaten.
45200000-9 Volledige
of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
45210000-2 Bouwen
van gebouwen.
45211000-9 Bouwwerkzaamheden
voor meergezins- en eengezinswoningen.
45211100-0 Werkzaamheden
voor huizenbouw.
45211200-1 Bouwwerkzaamheden
voor aangepaste woningen.
45211300-2 Bouwen
van woningen.
45211310-5 Bouwen
van badkamers.
45211320-8 Bouwen
van veranda's.
45211340-4 Bouwen
van meergezinswoningen.
45211341-1 Bouwen
van flatgebouwen.
45211350-7 Bouwen
van multifunctionele gebouwen.
45211360-0 Bouwwerkzaamheden
voor stadsontwikkeling.
45211370-3 Bouwen
van sauna's.
45212000-6 Gebouwen
voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant.
45212100-7 Bouwen
van vrijetijdsvoorzieningen.
45212110-0 Bouwen
van vrijetijdscentrum.
45212120-3 Bouwen
van themapark.
45212130-6 Bouwen
van pretpark.
45212140-9 Recreatiefaciliteiten.
45212150-2 Bouwen
van bioscoop.
45212160-5 Bouwen
van casino.
45212170-8 Bouwen
van gebouw voor ontspanningsdoeleinden.
45212171-5 Bouwen
van vermaakcentrum.
45212172-2 Bouwen
van recreatiecentrum.
45212180-1 Bouwen
van kaartverkooppunten.
45212190-4 Aanbrengen
van zonwering.
45212200-8 Bouwen
van sportfaciliteiten.
45212210-1 Bouwen
van specifieke sportvoorzieningen.
45212211-8 Bouwen
van ijsbaan.
45212212-5 Bouwwerkzaamheden
voor zwembad.
45212213-2 Aanbrengen
van sportmarkeringen.
45212220-4 Bouwen
van multisportvoorzieningen.
45212221-1 Bouwwerkzaamheden
voor installaties voor sportterrein.
45212222-8 Bouwen
van gymnastiekzaal.
45212223-5 Bouwen
van wintersportvoorzieningen.
45212224-2 Bouwen
van stadion.
45212225-9 Bouwen
van sporthal.
45212230-7 Installeren
van kleedkamers.
45212290-5 Reparatie
en onderhoud van sportfaciliteiten.
45212300-9 Bouwen
van gebouwen voor kunst en cultuur.
45212310-2 Gebouwen
voor tentoonstellingen.
45212311-9 Bouwen
van kunstgalerij.
45212312-6 Bouwen
van tentoonstellingscentrum.
45212313-3 Bouwen
van museum.
45212314-0 Bouwwerkzaamheden
aan historisch monument of gedenkteken.
45212320-5 Gebouwen
voor beeldende en uitvoerende kunst.
45212321-2 Bouwen
van concertzaal.
45212322-9 Bouwen
van theater.
45212330-8 Bouwen
van bibliotheek.
45212331-5 Bouwen
van mediatheek.
45212340-1 Bouwen
van hoorzaal.
45212350-4 Gebouwen
met bijzondere historische of architectonische waarde.
45212351-1 Bouwwerkzaamheden
aan prehistorisch monument.
45212352-8 Bouwwerkzaamheden
aan industrieel monument.
45212353-5 Bouwwerkzaamheden
aan paleis.
45212354-2 Bouwwerkzaamheden
aan kasteel.
45212360-7 Bouwen
van religieus gebouw.
45212361-4 Bouwen
van kerk.
45212400-0 Accommodatie-
en restaurantgebouwen.
45212410-3 Bouwen
van gebouwen met logiesaccommodatie.
45212411-0 Bouwen
van hotel.
45212412-7 Bouwen
van jeugdherberg.
45212413-4 Bouwen
van accommodatie voor kort verblijf.
45212420-6 Bouwen
van restaurants en dergelijke.
45212421-3 Bouwen
van restaurant.
45212422-0 Bouwen
van kantine.
45212423-7 Bouwen
van cafeteria.
45212500-1 Verbouwing
van keuken of restaurant.
45212600-2 Bouwen
van paviljoen.
45213000-3 Gebouwen
met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen
in verband met transport.
45213100-4 Bouwen
van gebouwen voor commerciële doeleinden.
45213110-7 Bouwen
van winkels.
45213111-4 Bouwen
van winkelcentrum.
45213112-1 Bouwen
van winkeleenheden.
45213120-0 Bouwen
van postkantoor.
45213130-3 Bouwen
van bank.
45213140-6 Bouwen
van markt.
45213141-3 Bouwen
van overdekte markt.
45213142-0 Bouwen
van openluchtmarkt.
45213150-9 Bouwen
van kantoorpand.
45213200-5 Bouwen
van opslagplaatsen en fabrieken.
45213210-8 Installaties
voor koelruimten.
45213220-1 Bouwen
van opslagloodsen.
45213221-8 Bouwen
van magazijnen.
45213230-4 Bouwen
van slachthuis.
45213240-7 Bouwen
van landbouwgebouwen.
45213241-4 Bouwen
van schuur.
45213242-1 Bouwen
van koeienstal.
45213250-0 Bouwen
van industriegebouwen.
45213251-7 Bouwen
van industrie-eenheden.
45213252-4 Bouwen
van werkplaatsen.
45213260-3 Bouwen
van opslagruimten.
45213270-6 Bouwwerkzaamheden
recyclingcentrum.
45213280-9 Bouwwerkzaamheden
voor composteerinrichting..
45213300-6 Gebouwen
in verband met vervoersdiensten.
45213310-9 Gebouwen
in verband met vervoer over de weg.
45213311-6 Bouwen
van busstation.
45213312-3 Bouwen
van parkeergarage.
45213313-0 Bouwen
van wegrestaurant met benzinestation.
45213314-7 Bouwen
van busremise.
45213315-4 Bouwen
van bushokje.
45213316-1 Installatiewerkzaamheden
voor voetpaden.
45213320-2 Gebouwen
in verband met vervoer per spoor.
45213321-9 Bouwen
van spoorstation.
45213322-6 Bouwen
van kopstation.
45213330-5 Gebouwen
in verband met vervoer per vliegtuig.
45213331-2 Bouwen
van luchthavengebouwen.
45213332-9 Bouwen
van luchthaven-controletoren.
45213333-6 Installatiewerkzaamheden
voor incheckbalies op luchthaven.
45213340-8 Gebouwen
in verband met vervoer over water.
45213341-5 Bouwen
van veerbootterminal.
45213342-2 Bouwen
van ro-ro-terminal.
45213350-1 Gebouwen
in verband met verschillende middelen van transport.
45213351-8 Bouwen
van onderhoudshangar.
45213352-5 Bouwen
van dienstopslagruimte.
45213353-2 Installatiewerkzaamheden
voor passagiersgangways.
45213400-7 Installeren
van personeelsruimten.
45214000-0 Gebouwen
voor onderwijs en onderzoek.
45214100-1 Kleuterschoolgebouwen.
45214200-2 Schoolgebouwen.
45214210-5 Bouwen
van basisschool.
45214220-8 Bouwen
van middelbare school.
45214230-1 Bouwen
van speciale school.
45214300-3 Bouwwerkzaamheden
voor school voor hoger onderwijs.
45214310-6 Bouwen
van school voor beroepsonderwijs.
45214320-9 Bouwen
van school voor hoger technisch onderwijs.
45214400-4 Bouwwerkzaamheden
voor universiteit.
45214410-7 Bouwen
van polytechnische school.
45214420-0 Bouwen
van collegezaal.
45214430-3 Bouwen
van talenpracticum.
45214500-5 Gebouwen
voor voortgezet onderwijs.
45214600-6 Gebouwen
voor wetenschappelijk onderzoek.
45214610-9 Bouwen
van laboratorium.
45214620-2 Bouwen
van onderzoek- en testruimten.
45214630-5 Wetenschappelijke
installaties.
45214631-2 Installatiewerkzaamheden
voor steriele ruimten.
45214640-8 Bouwen
van weerstations.
45214700-7 Studentenhuizen.
45214710-0 Bouwen
van ingangshal.
45214800-8 Gebouw
voor opleidingsvoorzieningen.
45215000-7 Gebouwen
in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en
openbare toiletten.
45215100-8 Gebouwen
voor de gezondheidszorg.
45215110-1 Bouwen
van kuurbad.
45215120-4 Bouwen
van speciaal medisch gebouw.
45215130-7 Bouwen
van kliniek.
45215140-0 Bouwen
van ziekenhuisfaciliteiten.
45215141-7 Bouwen
van operatiekamer.
45215142-4 Bouwen
van intensive care-afdeling.
45215143-1 Bouwen
van onderzoekkamer voor diagnostische doeleinden.
45215144-8 Bouwen
van onderzoekkamers.
45215145-5 Bouwen
van fluoroscopieruimte.
45215146-2 Bouwen
van pathologieruimte.
45215147-9 Bouwen
van forensiche ruimte.
45215148-6 Bouwen
van catheterruimte.
45215200-9 Gebouwen
voor sociale dienstverlening.
45215210-2 Bouwen
van tehuizen.
45215212-6 Bouwen
van bejaardenhuis.
45215213-3 Bouwen
van verzorgingstehuis.
45215214-0 Bouwen
van tehuis.
45215215-7 Bouwen
van kindertehuis.
45215220-5 Gebouwen
voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen.
45215221-2 Bouwen
van dagopvangcentrum.
45215222-9 Bouwen
van bestuurscentrum.
45215300-0 Bouwwerkzaamheden
voor crematoria.
45215400-1 Werkzaamheden
voor begraafplaats.
45215500-2 Openbare
toiletten.
45216000-4 Gebouwen
voor rechts- of ordehandhaving of noodhulpdiensten, en militaire gebouwen.
45216100-5 Gebouwen
voor diensten belast met de rechts- of ordehandhaving of voor hulpdiensten.
45216110-8 Gebouwen
voor rechts- of ordehandhaving.
45216111-5 Bouwen
van politiebureau.
45216112-2 Bouwen
van gerechtshof.
45216113-9 Bouwen
van gevangenis.
45216114-6 Gebouwen
voor parlements- en openbare vergaderingen.
45216120-1 Gebouwen
voor noodhulpdiensten.
45216121-8 Bouwen
van brandweerkazerne.
45216122-5 Bouwen
van ambulancecentrum.
45216123-2 Bouwen
van gebouw voor bergreddingsbrigade.
45216124-9 Bouwen
van reddingsboothangar.
45216125-6 Bouwen
van gebouw voor nooddiensten.
45216126-3 Bouwen
van kustwachtgebouw.
45216127-0 Bouwen
van gebouw voor hulpdienst.
45216128-7 Bouwen
van vuurtoren.
45216129-4 Schuilplaatsen.
45216200-6 Bouwen
van militaire gebouwen en installaties.
45216220-2 Bouwen
van militaire bunkers.
45216230-5 Bouwen
van militaire schuilkelders.
45216250-1 Bouwen
van loopgraven.
45217000-1 Opbouwen
van opblaasbare gebouwen.
45220000-5 Civieltechnische
en bouwwerkzaamheden.
45221000-2 Bouwen
van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen.
45221100-3 Bruggenbouwwerkzaamheden.
45221110-6 Bruggenbouw.
45221111-3 Bouwen
van verkeersbrug.
45221112-0 Bouwen
van spoorbrug.
45221113-7 Bouwen
van voetgangersbrug.
45221114-4 Bouwwerkzaamheden
voor ijzeren bruggen.
45221115-1 Bouwwerkzaamheden
voor stalen bruggen.
45221117-5 Bouwen
van weegbrug.
45221118-2 Bouwen
van pijpleidingbrug.
45221119-9 Brugrenovatiebouw.
45221120-9 Bouwen
van viaduct.
45221121-6 Bouwen
van verkeersviaduct.
45221122-3 Bouwen
van spoorwegviaduct.
45221200-4 Bouwen
van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen.
45221210-7 Geheel
of gedeeltelijk overdekte graafwerkzaamheden.
45221211-4 Onderdoorgang.
45221213-8 Graafwerkzaamheden
voor geheel of gedeeltelijk overdekte spoorweg.
45221214-5 Graafwerkzaamheden
voor geheel of gedeeltelijk overdekte weg.
45221220-0 Duikers.
45221230-3 Schachten.
45221240-6 Bouwen
van tunnels.
45221241-3 Bouwen
van verkeerstunnel.
45221242-0 Bouwen
van spoorwegtunnel.
45221243-7 Bouwen
van voetgangerstunnel.
45221244-4 Bouwen
van kanaaltunnel.
45221245-1 Bouwen
van riviertunnel.
45221246-8 Bouwen
van onderzeetunnel.
45221247-5 Tunnelbouwwerkzaamheden.
45221248-2 Aanbrengen
van tunnelbekleding.
45221250-9 Ondergrondse
werkzaamheden, met uitzondering van tunnels, schachten en onderdoorgangen.
45222000-9 Civieltechnische
werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en
ondergrondse doorgangen.
45222100-0 Bouwen
van afvalverwerkingsinstallatie.
45222110-3 Bouwen
van afvalstortplaats.
45222200-1 Civiele
techniek voor militaire installaties.
45222300-2 Civiele
techniek voor veiligheidsinstallaties.
45223000-6 Assemblagewerkzaamheden.
45223100-7 Monteren
van metalen constructies.
45223110-0 Installeren
van metalen constructies.
45223200-8 Structuurbouw.
45223210-1 Constructiestaalbouw.
45223220-4 Ruwbouw.
45223300-9 Bouwen
van parkeerplaats.
45223310-2 Bouwen
van ondergrondse parkeerplaats.
45223320-5 Bouwen
van P + R-voorziening.
45223400-0 Bouwen
van radarstation.
45223500-1 Gewapendbetonstructuren.
45223600-2 Bouwen
van hondenkennels.
45223700-3 Bouwen
van dienstencentrum.
45223710-6 Bouwen
van dienstencentrum langs de snelweg.
45223720-9 Bouwen
van tankstation.
45223800-4 Monteren
en bouwen van prefab-constructies.
45223810-7 Prefab-constructies.
45223820-0 Prefab-eenheden
en -onderdelen.
45223821-7 Prefab-elementen.
45223822-4 Prefab-componenten.
45230000-8 Aanleggen
van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen,
vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen.
45231000-5 Aanleg
van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen.
45231100-6 Algemene
bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen.
45231110-9 Bouwen
van pijpleidingen.
45231111-6 Opheffen
en herleggen van pijpleiding.
45231112-3 Aanleggen
van buisleidingen.
45231113-0 Herleggen
van pijpleidingen.
45231200-7 Bouwen
van olie- en gaspijpleidingen.
45231210-0 Bouwen
van oliepijpleidingen.
45231220-3 Bouwen
van gaspijpleidingen.
45231221-0 Aanleggen
van gastoevoerleiding.
45231222-7 Werkzaamheden
aan gasreservoirs.
45231223-4 Aanvullende
werkzaamheden voor gasdistributie.
45231300-8 Bouwen
van pijpleidingen voor water en afvalwater.
45231400-9 Bouwwerkzaamheden
voor hoogspanningsleidingen.
45231500-0 Werkzaamheden
voor persluchtleidingen.
45231510-3 Werkzaamheden
voor pneumatisch circuit van postbezorging.
45231600-1 Bouwwerkzaamheden
voor communicatielijnen.
45232000-2 Aanvullende
werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels.
45232100-3 Aanvullende
werkzaamheden voor waterpijpleidingen.
45232120-9 Irrigatiewerken.
45232121-6 Aanleggen
van irrigatieleidingen.
45232130-2 Aanleggen
van hemelwaterafavoerleidingen.
45232140-5 Aanleggen
van stadsverwarmingsleidingen.
45232141-2 Aanleg
van verwarming.
45232142-9 Bouwen
van een warmteoverdrachtstation.
45232150-8 Werkzaamheden
in verband met waterleidingen.
45232151-5 Werkzaamheden
voor het verbeteren van waterleidingen.
45232152-2 Bouwen
van pompstation.
45232153-9 Bouwwerkzamheden
voor watertorens.
45232154-6 Bouwen
van hooggeplaatste drinkwaterreservoirs.
45232200-4 Aanvullende
werken voor hoogspanningsleidingen.
45232210-7 Aanleg
van bovengrondse leidingen.
45232220-0 Bouwen
van verdeelstation.
45232221-7 Transformatoronderstation.
45232300-5 Aanleg
van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen.
45232310-8 Bouwwerkzaamheden
voor telefoonlijnen.
45232311-5 Telefoonlijnen
voor praatpalen.
45232320-1 Kabelomroeplijnen.
45232330-4 Opstellen
van antennes.
45232331-1 Aanvullende
werkzaamheden voor omroepwerk.
45232332-8 Aanvullende
werkzaamheden voor telecommunicatie.
45232340-7 Bouwen
van basisstations voor mobiele telefonie.
45232400-6 Bouwwerkzaamheden
voor riool.
45232410-9 Waterzuiveringswerkzaamheden.
45232411-6 Aanleggen
van afvalwaterleidingen.
45232420-2 Bouwwerkzaamheden
voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.
45232421-9 Rioolwaterbehandelingsinstallatie.
45232422-6 Slibbehandelingsinstallatie.
45232423-3 Bouwen
van pompstation voor afvalwater.
45232424-0 Bouwen
van rioolwaterpompstation.
45232430-5 Waterbehandelingswerkzaamheden.
45232431-2 Afvalwaterpompstation.
45232440-8 Aanleggen
van rioleringsbuizen.
45232450-1 Bouwwerkzaamheden
voor afwatering.
45232451-8 Afwaterings-
en oppervlaktewerkzaamheden.
45232452-5 Afwateringswerkzaamheden.
45232453-2 Aanleggen
van drainage.
45232454-9 Bouwen
van regenwateropvangbekken.
45232460-4 Sanitaire
installaties.
45232470-7 Afvaloverslagstation.
45233000-9 Aanleg
van snelwegen en wegen.
45233100-0 Bouwwerkzaamheden
voor hoofdwegen en wegen.
45233110-3 Aanleggen
van snelweg.
45233120-6 Wegenbouwwerken.
45233121-3 Aanleg
van hoofdweg.
45233122-0 Bouwen
van ringweg.
45233123-7 Bouwen
van secundaire weg.
45233124-4 Bouwen
van hoofdweg.
45233125-1 Bouwen
van wegkruising.
45233126-8 Bouwen
van ongelijkvloerse kruising.
45233127-5 Bouwen
van T-kruising.
45233128-2 Bouwen
van rotonde.
45233129-9 Bouwen
van kruispunt.
45233130-9 Bouwwerkzaamheden
voor hoofdwegen.
45233131-6 Bouwwerkzaamheden
voor verhoogde hoofdwegen.
45233139-3 Onderhoud
van hoofdwegen.
45233140-2 Wegwerkzaamheden.
45233141-9 Wegenonderhoud.
45233142-6 Herstellen
van wegen.
45233144-0 Bouwen
van bovengrondse kruising.
45233150-5 Werkzaamheden
voor vermindering van verkeersaanbod.
45233160-8 Paden
en andere verharde oppervlakken.
45233161-5 Aanleggen
van trottoirs.
45233162-2 Aanleggen
van fietspad.
45233200-1 Diverse
oppervlaktewerkzaamheden.
45233210-4 Wegdekwerkzaamheden
voor hoofdwegen.
45233220-7 Wegdekwerkzaamheden
voor wegen.
45233221-4 Aanbrengen
van wegmarkeringen.
45233222-1 Bestratings-
en asfalteerwerkzaamheden.
45233223-8 Vernieuwen
van rijbaanwegdek.
45233224-5 Aanleggen
van dubbele rijbaan.
45233225-2 Aanleggen
van enkele rijbaan.
45233226-9 Bouwen
van toegangsweg.
45233227-6 Bouwen
van in/uitvoegstroken.
45233228-3 Uitvoering
van oppervlaktebekleding.
45233229-0 Onderhoud
van bermen.
45233250-6 Aanbrengen
van verhardingen, met uitzondering van wegdek.
45233251-3 Vernieuwen
van wegdek.
45233252-0 Wegdekwerkzaamheden
voor straten.
45233253-7 Wegdekwerkzaamheden
voor voetpaden.
45233260-9 Bouwen
van voetwegen.
45233261-6 Bouwen
van voetgangersovergang.
45233262-3 Aanleggen
van voetgangerszone.
45233270-2 Schilderen
van markering op parkeerterrein.
45233280-5 Plaatsen
van middenbermbeveiliging.
45233290-8 Plaatsen
van verkeersborden.
45233291-5 Plaatsen
van verkeerszuiltjes.
45233292-2 Installatie
van beveiligingsuitrusting.
45233293-9 Plaatsen
van straatmeubilair.
45233294-6 Plaatsen
van wegsignalisatie.
45233300-2 Funderingswerkzaamheden
voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden.
45233310-5 Funderingswerkzaamheden
voor hoofdwegen.
45233320-8 Funderingswerkzaamheden
voor wegen.
45233330-1 Funderingswerkzaamheden
voor straten.
45233340-4 Funderingswerkzaamheden
voor voetpaden.
45234000-6 Bouwwerkzaamheden
voor spoorwegen en kabeltransportsystemen.
45234100-7 Aanleg
van spoorweg.
45234110-0 Werkzaamheden
aan intercityspoorwegen.
45234111-7 Bouwen
van stadsspoor.
45234112-4 Bouwen
van spoorremise.
45234113-1 Ontmantelen van
sporen.
45234114-8 Bouwen van
spoordijk.
45234115-5 Werkzaamheden
voor spoorseinen.
45234116-2 Leggen
van sporen.
45234120-3 Stadsspoorwegwerkzaamheden.
45234121-0 Werkzaamheden
voor trambaan.
45234122-7 Werkzaamheden
voor metro.
45234123-4 Werkzaamheden
voor gedeeltelijk ondergrondse spoorweg.
45234124-1 Passagiersvervoer
per metro.
45234125-8 Metrostation.
45234126-5 Aanleg
van tramlijn.
45234127-2 Bouwen
van tramremise.
45234128-9 Bouwen
van tramperrons.
45234129-6 Aanleg
van stadsspoorlijn.
45234130-6 Aanbrengen
van ballast.
45234140-9 Bouwen
van gelijkvloerse kruising.
45234160-5 Maken
van bovenleidingen.
45234170-8 Bouwen
van baanverdeelstations.
45234180-1 Bouwen
van spoorwerkplaats.
45234181-8 Bouwen
van spoorlijnschakelposten.
45234200-8 Kabelbaansystemen.
45234210-1 Kabelbaansystemen
met cabines.
45234220-4 Bouwen
van skiliften.
45234230-7 Bouwen
van stoeltjesliften.
45234240-0 Kabelspoorsysteem.
45234250-3 Bouwen
van luchtkabelbaan.
45235000-3 Bouwwerkzaamheden
voor luchthavens, start- en landingsbanen en manoeuvreerplatforms.
45235100-4 Bouwwerkzaamheden
voor luchthavens.
45235110-7 Bouwwerkzaamheden
voor vliegvelden.
45235111-4 Aanleggen
van wegdek op luchthaven.
45235200-5 Bouwwerkzaamheden
voor start- of landingsbanen.
45235210-8 Vernieuwen
van wegdek van start- of landingsbaan.
45235300-6 Bouwwerkzaamheden
voor manoeuvreerplatforms voor vliegtuigen.
45235310-9 Bouwen
van taxibaan.
45235311-6 Aanleggen
van wegdek voor luchthaventaxibaan.
45235320-2 Bouwwerkzaamheden
voor parkeerplatforms voor vliegtuigen.
45236000-0 Aanbrengen
van verharding.
45236100-1 Verharding
voor diverse sportvoorzieningen.
45236110-4 Verharding
voor sportvelden.
45236111-1 Verharding
voor golfbaan.
45236112-8 Verharding
voor tennisbaan.
45236113-5 Verharding
voor renbaan.
45236114-2 Verharding
voor atletiekbaan.
45236119-7 Herstelwerkzaamheden
op sportvelden.
45236200-2 Verharding
voor recreatievoorzieningen.
45236210-5 Verharding
voor kinderspeelplaats.
45236220-8 Verharding
voor dierentuin.
45236230-1 Verharding
voor tuinen.
45236250-7 Verharding
voor parken.
45236290-9 Herstelwerkzaamheden
aan recreatiegebieden.
45236300-3 Verharding
voor begraafplaatsen.
45237000-7 Bouwen
van toneel/platforms.
45240000-1 Waterbouwwerkzaamheden.
45241000-8 Havenbouwwerkzaamheden.
45241100-9 Bouwen
van kades.
45241200-0 Bouw
van offshoreterminals in situ.
45241300-1 Bouwen
van pieren.
45241400-2 Bouwen
van dokken
45241500-3 Bouwen
van scheepswerf.
45241600-4 Installeren
van havenverlichtingsuitrusting.
45242000-5 Bouwen
van waterrecreatievoorzieningen.
45242100-6 Bouwen
van watersportvoorzieningen.
45242110-9 Bouwen
van scheepshelling.
45242200-7 Bouwen
van marina.
45242210-0 Bouwen
van jachthaven.
45243000-2 Kustverdedigingswerken.
45243100-3 Klipbeschermingswerken.
45243110-6 Klipstabilisatiewerken.
45243200-4 Bouwen
van golfbreker.
45243300-5 Bouwen
van strandmuur.
45243400-6 Werkzaamheden
ter voorkoming van strandafslag.
45243500-7 Bouwen
van zeewering.
45243510-0 Aanleg
van dijken en kades.
45243600-8 Bouwen
van kademuren.
45244000-9 Maritieme
bouwwerkzaamheden.
45244100-0 Haveninstallaties.
45244200-1 Havensteigers.
45245000-6 Bagger-
en pompwerkzaamheden voor waterzuiveringsinstallaties.
45246000-3 Werkzaamheden
voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing.
45246100-4 Werkzaamheden
voor rivierkanalisatie.
45246200-5 Oeverbeschermingswerken.
45246400-7 Werkzaamheden
voor hoogwaterpreventie.
45246410-0 Onderhoud
van hoogwaterkeringen.
45246500-8 Bouwen
van promenade.
45246510-1 Bouwken
van strandpromenade.
45247000-0 Bouwwerkzaamheden
voor dammen, kanalen, irrigatiekanalen en aquaducten.
45247100-1 Bouwwerkzaamheden
voor waterwegen.
45247110-4 Aanleg
van kanaal.
45247111-1 Aanleggen
van irrigatiekanalen.
45247112-8 Bouwen
van waterafvoerkanaal.
45247120-7 Waterwegen,
met uitzondering van kanalen.
45247130-0 Bouwen
van aquaduct.
45247200-2 Bouwwerkzaamheden
voor dammen en dergelijke vaste installaties.
45247210-5 Bouwen
van dam.
45247211-2 Bouwen
van damwal.
45247212-9 Damverstevigingswerken.
45247220-8 Bouwen
van weer.
45247230-1 Bouwen
van dijk.
45247240-4 Bouwen
van vaste stuw.
45247270-3 Bouw
van waterbekken.
45248000-7 Bouwwerkzaamheden
voor hydromechanische installaties.
45248100-8 Bouwen
van kanaalsluizen.
45248200-9 Bouwen
van droogdokken.
45248300-0 Bouwwerkzaamheden
voor drijvende dokken.
45248400-1 Bouwen
van landingssteigers.
45248500-2 Bouwen
van beweegbare stuwen.
45250000-4 Bouwwerkzaamheden
voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met
olie- en gasindustrie.
45251000-1 Bouwwerkzaamheden
voor krachtcentrales en verwarmingsinstallaties.
45251100-2 Bouwwerkzaamheden
voor krachtcentrale.
45251110-5 Bouwen
van kerncentrale.
45251111-2 Bouwwerkzaamheden
voor kernreactor.
45251120-8 Bouwen
van waterkrachtcentrale.
45251140-4 Bouwen
van thermische centrale.
45251141-1 Bouwen
van geothermische centrale.
45251142-8 Bouwen
van houtgestookte centrale.
45251143-5 Bouwen
van persluchtinstallatie.
45251150-7 Bouwwerkzaamheden
voor koeltorens.
45251160-0 Werkzaamheden
aan windenergie-installaties.
45251200-3 Bouwen
van verwarmingsinstallatie.
45251220-9 Bouwen
van warmte-krachtcentrale.
45251230-2 Bouwen
van stoominstallatie.
45251240-5 Bouwen
van met stortplaatsgas gestookte elektriciteitscentrale.
45251250-8 Bouwen
van stadsverwarmingsinstallatie.
45252000-8 Bouwwerkzaamheden
voor afvalwaterbehandelings-, zuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties.
45252100-9 Bouwen
van rioolwaterzuiveringsinstallatie.
45252110-2 Bouwen
van mobiele installatie.
45252120-5 Bouwen
van waterbehandelinginstallatie.
45252121-2 Bezinkingsinstallaties.
45252122-9 Gistingstanks
voor afvalwater.
45252123-6 Zeefinstallaties.
45252124-3 Bagger-
en pompwerkzaamheden.
45252125-0 Storten
van rotsblokken.
45252126-7 Bouwen
van drinkwaterbehandelingsinstallatie.
45252127-4 Bouwen
van afvalwaterbehandelingsinstallatie.
45252130-8 Uitrusting
voor rioolwaterzuivering.
45252140-1 Bouwen
van slibontwateringinstallatie.
45252150-4 Bouwen
van steenkoolverwerkinginstallatie.
45252200-0 Uitrusting
voor zuiveringsinstallatie.
45252210-3 Bouwen
van waterzuiveringsinstallatie.
45252300-1 Bouwen
van afvalverbrandingsinstallatie.
45253000-5 Bouwwerkzaamheden
voor chemische fabriek.
45253100-6 Bouwen
van demineralisatie-installatie.
45253200-7 Bouwen
van ontzwavelingsinstallatie.
45253300-8 Bouwen
van distilleer- en rectificeerinstallatie.
45253310-1 Bouwen
van waterdistilleerinstallatie.
45253320-4 Bouwen
van alcoholdistilleerinstallatie.
45253400-9 Bouwwerkzaamheden
voor petrochemische industrie.
45253500-0 Bouwwerkzaamheden
aan of voor farmaceutische industrie.
45253600-1 Bouwen
van de-ionisatie-installatie.
45253700-2 Bouwen
van vergistingsinstallatie.
45253800-3 Bouwen
van composteerinstallatie.
45254000-2 Bouwwerkzaamheden
voor mijnbouw en industrie.
45254100-3 Bouwwerkzaamheden
voor mijnbouw.
45254110-6 Bouwen
van mijnschacht.
45254200-4 Bouwwerkzaamheden
voor fabriek.
45255000-9 Bouwwerkzaamheden
voor de olie- en gasindustrie.
45255100-0 Bouwwerkzaamheden
voor productieplatforms.
45255110-3 Bouwen
van boorputten.
45255120-6 Bouwen
van boorplatformfaciliteiten.
45255121-3 Bouwen
van oppervlakte-installaties.
45255200-1 Bouwen
van olieraffinaderij.
45255210-4 Bouwen
van olieterminal.
45255300-2 Bouwen
van gasterminal.
45255400-3 Montagewerkzaamheden.
45255410-6 Offshoremontagewerkzaamheden.
45255420-9 Onshoremontagewerkzaamheden.
45255430-2 Ontmantelen
van olieplatforms.
45255500-4 Boor-
en exploratiewerkzaamheden.
45255600-5 Werkzaamheden
met spiraalbuis.
45255700-6 Bouwen
van steenkoolvergassinginstallatie.
45255800-7 Bouwen
van gasproductie-installatie.
45259000-7 Reparatie
en onderhoud van installaties.
45259100-8 Reparatie
en onderhoud van afvalwaterinstallatie.
45259200-9 Reparatie
en onderhoud van zuiveringsinstallatie.
45259300-0 Reparatie
en onderhoud van verwarmingsinstallatie.
45259900-6 Upgraden
van installaties.
45260000-7 Dakdekkers-
en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
45261000-4 Installatie-
en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking.
45261100-5 Dakconstructiewerkzaamheden.
45261200-6 Dakbedekking
en schilderen van daken.
45261210-9 Dakdekkerswerkzaamheden.
45261211-6 Leggen
van dakpannen.
45261212-3 Leidekken.
45261213-0 Aanbrengen
van metalen dakbedekking.
45261214-7 Aanbrengen
van bitumineuze dakbedekking.
45261215-4 Aanbrengen
van dakbedekking met zonnepanelen.
45261220-2 Schilderen
van daken en andere bekledingswerkzaamheden.
45261221-9 Schilderen
van daken.
45261222-6 Aanbrengen
van cementlagen op daken.
45261300-7 Aanbrengen
van slabben en goten.
45261310-0 Aanbrengen
van slabben.
45261320-3 Aanbrengen
van goten.
45261400-8 Aanbrengen
van beplating.
45261410-1 Dakisolatiewerkzaamheden.
45261420-4 Waterdicht
maken.
45261900-3 Reparatie
en onderhoud van daken.
45261910-6 Reparatie
van daken.
45261920-9 Onderhoud
van daken.
45262000-1 Gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzamheden.
45262100-2 Steigerbouw.
45262110-5 Ontmantelen
van steigers.
45262120-8 Bouwen
van steigers.
45262200-3 Funderingswerkzaamheden
en boren van waterputten.
45262210-6 Funderingswerkzaamheden.
45262211-3 Heien.
45262212-0 Aanbrengen
van wandbekleding, beschotting, grondkeringen.
45262213-7 Diepwandmethode.
45262220-9 Boren
van waterputten.
45262300-4 Betonwerk.
45262310-7 Betonwerk
van gewapend beton.
45262311-4 Betoncascobouw.
45262320-0 Afreiwerken.
45262321-7 Afreien
van vloeren.
45262330-3 Reparatie
van betonwerk.
45262340-6 Injecteren
van mortel.
45262350-9 Betonwerk
van ongewapend beton.
45262360-2 Cementeerwerkzaamheden.
45262370-5 Aanbrengen
van betonbekleding.
45262400-5 Optrekken
van staalconstructies.
45262410-8 Optrekken
van staalconstructies voor gebouwen.
45262420-1 Optrekken
van staalconstructies voor installaties.
45262421-8 Aanleg
van offshore-aanmeerplaatsen.
45262422-5 Onderwaterboringen.
45262423-2 Bouwen
van platforms.
45262424-9 Fabricage
van offshoremodule.
45262425-6 Fabricage
van jacket.
45262426-3 Fabricage
van palen.
45262500-6 Metselwerk
in baksteen en bouwsteen.
45262510-9 Steenwerk.
45262511-6 Steenhouwen.
45262512-3 Behakt
steenwerk.
45262520-2 Metselwerk
in baksteen.
45262521-9 Bekledingsmetselwerk.
45262522-6 Metselwerk.
45262600-7 Diverse
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
45262610-0 Fabrieksschoorstenen.
45262620-3 Steunmuren.
45262630-6 Bouw
van ovens.
45262640-9 Milieubeschermingswerkzaamheden.
45262650-2 Bekledingswerkzaamheden.
45262660-5 Verwijderen
van asbest.
45262670-8 Metaalbewerking.
45262680-1 Lassen.
45262690-4 Opknapwerk
van vervallen gebouwen.
45262700-8 Verbouwingswerkzaamheden.
45262710-1 Onderhoud
van muurschilderingen.
45262800-9 Uitbreidingswerkzaamheden
aan gebouwen.
45262900-0 Werkzaamheden
aan balkons.
45300000-0 Installatiewerkzaamheden
in de bouw.
45310000-3 Aanleg
van elektriciteit.
45311000-0 Aanbrengen
van elektrische bedrading en fittings.
45311100-1 Aanbrengen
van elektrische bedrading.
45311200-2 Aanbrengen
van elektrische fittings.
45312000-7 Installeren
van alarmsystemen en antennes.
45312100-8 Installeren
van brandalarmsystemen.
45312200-9 Installeren
van inbraakalarmsystemen.
45312300-0 Installeren
van antennes.
45312310-3 Installatie
van bliksembeveiliging.
45312311-0 Installeren
van bliksemafleiders.
45312320-6 Installeren
van televisieantennes.
45312330-9 Installeren
van radioantennes.
45313000-4 Installeren
van liften en roltrappen.
45313100-5 Installeren
van liften.
45313200-6 Installeren
van roltrappen.
45313210-9 Installeren
van loopbanden.
45314000-1 Installeren
van telecommunicatie-uitrusting.
45314100-2 Installeren
van telefooncentrales.
45314120-8 Installeren
van schakelborden.
45314200-3 Installeren
van telefoonlijnen.
45314300-4 Aanleg
van kabelinfrastructuur.
45314310-7 Leggen
van kabels.
45314320-0 Leggen
van computerkabels.
45315000-8 Elektrische
installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in
gebouwen.
45315100-9 Elektrotechnische
installatiewerken.
45315200-0 Turbine-installatie.
45315300-1 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties.
45315400-2 Hoogspanningsinstallaties.
45315500-3 Middenspanningsinstallaties.
45315600-4 Laagspanningsinstallaties.
45315700-5 Installatiewerkzaamheden
voor verdeelstation.
45316000-5 Installeren
van verlichting en signaleringssystemen.
45316100-6 Installeren
van buitenverlichting.
45316110-9 Installeren
van straatverlichtingsuitrusting.
45316200-7 Installeren
van signalisatie-uitrusting.
45316210-0 Installeren
van verkeersbewakingsuitrusting.
45316211-7 Installeren
van verlichte verkeersborden.
45316212-4 Installeren
van verkeerslichten.
45316213-1 Installeren
van wegbebakening.
45316220-3 Installeren
van luchthavenbebakening.
45316230-6 Installeren
van havenbebakening.
45317000-2 Overige
elektrische installatiewerkzaamheden.
45317100-3 Elektrische
installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting.
45317200-4 Elektrische
installatiewerkzaamheden voor transformatoren.
45317300-5 Elektrische
installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen.
45317400-6 Elektrische
installatiewerkzaamheden voor filteruitrusting.
45320000-6 Isolatiewerkzaamheden.
45321000-3 Warmte-isolatiewerkzaamheden.
45323000-7 Geluidsisolatiewerkzaamheden.
45324000-4 Aanbrengen
van gipsplaten.
45330000-9 Loodgieterswerk.
45331000-6 Installeren
van verwarming, ventilatie en airconditioning.
45331100-7 Installeren
van centrale verwarming.
45331110-0 Installeren
van boilers.
45331200-8 Installeren
van ventilatie en airconditioning.
45331210-1 Installeren
van ventilatiesystemen.
45331211-8 Installeren
van ventilatie-installaties voor buitenopstelling.
45331220-4 Installeren
van airconditioning.
45331221-1 Installeren
van gedeeltelijke airconditioning.
45331230-7 Installeren
van koeluitrusting.
45331231-4 Installeren
van koel- en vriesuitrusting.
45332000-3 Loodgieterswerk
en leggen van afvoerbuizen.
45332200-5 Loodgieterswerkzaamheden
aan waterleidingen.
45332300-6 Leggen
van afvoerbuizen.
45332400-7 Installeren
van sanitair.
45333000-0 Installeren
van gasfittings.
45333100-1 Installeren
van gasregeluitrusting.
45333200-2 Installeren
van gasmeters.
45340000-2 Plaatsen
van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting.
45341000-9 Plaatsen
van leuningen.
45342000-6 Plaatsen
van hekwerk.
45343000-3 Installeren
van brandpreventie-installaties.
45343100-4 Aanbrengen
van brandwering.
45343200-5 Installeren
van brandblusinstallaties.
45343210-8 Installeren
van CO2-blusapparatuur.
45343220-1 Installeren
van brandblusapparaten.
45343230-4 Installeren
van sprinklersystemen.
45350000-5 Werktuigbouwkundige
installaties.
45351000-2 Werktuigbouwkundige
installatiewerkzaamheden.
45400000-1 Afwerking
van gebouwen.
45410000-4 Pleisterwerk.
45420000-7 Bouwtimmerwerk
en plaatsen van schrijnwerk.
45421000-4 Bouwtimmerwerk.
45421100-5 Plaatsen
van deuren en ramen en bijbehorende elementen.
45421110-8 Plaatsen
van deur- en raamkozijnen.
45421111-5 Plaatsen
van deurkozijnen.
45421112-2 Plaatsen
van raamkozijnen.
45421120-1 Plaatsen
van drempels.
45421130-4 Plaatsen
van deuren en ramen.
45421131-1 Plaatsen
van deuren.
45421132-8 Plaatsen
van ramen.
45421140-7 Plaatsen
van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen.
45421141-4 Plaatsen
van scheidingswanden.
45421142-1 Installeren
van luiken.
45421143-8 Installeren
van jaloezieën.
45421144-5 Installeren
van zonweringen.
45421145-2 Installeren
van rolluiken.
45421146-9 Aanbrengen
van verlaagde plafonds.
45421147-6 Aanbrengen
van roosters.
45421148-3 Plaatsen
van poorten.
45421150-0 Aanbrengen
van niet-metalen bouwtimmerwerk.
45421151-7 Plaatsen
van inbouwkeukens.
45421152-4 Aanbrengen
van scheidingswanden.
45421153-1 Plaatsen
van inbouwmeubilair.
45421160-3 Werken
aan hang- en sluitwerk.
45422000-1 Timmer-
en schrijnwerk.
45422100-2 Houtwerk.
45430000-0 Aanbrengen
van vloer- en wandbekleding.
45431000-7 Tegelwerk.
45431100-8 Leggen
van vloertegels.
45431200-9 Zetten
van wandtegels.
45432000-4 Leggen
van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang.
45432100-5 Aanbrengen
en afwerken van vloeren.
45432110-8 Leggen
van vloeren.
45432111-5 Leggen
van flexibele vloerbekleding.
45432112-2 Aanbrengen
van bestrating.
45432113-9 Leggen
van parketvloeren.
45432114-6 Leggen
van houten vloerbedekkingen.
45432120-1 Aanbrengen
van dubbele vloer.
45432121-8 Computervloeren.
45432130-4 Vloerbekledingswerk.
45432200-6 Aanbrengen
van wandbekleding en behangwerk.
45432210-9 Aanbrengen
van wandbekleding.
45432220-2 Behangen.
45440000-3 Schilderwerk
en beglazing.
45441000-0 Beglazing.
45442000-7 Aanbrengen
van beschermende lagen.
45442100-8 Schilderwerk.
45442110-1 Schilderen
van gebouwen.
45442120-4 Schilderwerk
en aanbrengen van beschermende lagen op installaties.
45442121-1 Schilderen
van installaties.
45442180-2 Aanbrengen
van nieuwe verf.
45442190-5 Verwijderen
van oude verf.
45442200-9 Aanbrengen
van anticorrosielagen.
45442210-2 Galvaniseren.
45442300-0 Werkzaamheden
voor oppervlakbescherming.
45443000-4 Gevelwerkzaamheden.
45450000-6 Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
45451000-3 Decoratiewerkzaamheden.
45451100-4 Aanbrengen
van ornamenten.
45451200-5 Aanbrengen
van panelen.
45451300-6 Binnentuinen.
45452000-0 Reiniging
van de buitenmuren van gebouwen.
45452100-1 Reinigen
van buitenmuren door middel van zandstralen.
45453000-7 Revisie-
en opknapwerkzaamheden.
45453100-8 Opknapwerkzaamheden.
45454000-4 Herstructurering.
45454100-5 Restauratiewerkzaamheden.
45500000-2 Verhuur
van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met
bedieningspersoneel.
45510000-5 Verhuur
van kranen met bedieningspersoneel.
45520000-8 Verhuur
van grondverzetmachines met bedieningspersoneel.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.