Lijst van de CPV codes die met 50 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
50000000-5 Reparatie- en onderhoudsdiensten.
50100000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting.
50110000-9 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting.
50111000-6 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark.
50111100-7 Beheer van wagenpark.
50111110-0 Ondersteunende diensten voor wagenpark.
50112000-3 Reparatie en onderhoud van auto's.
50112100-4 Reparatie van auto's.
50112110-7 Reparatie van voertuigcarrosserieën.
50112111-4 Uitdeukwerk.
50112120-0 Vervangen van voorruiten.
50112200-5 Onderhoud van auto's.
50112300-6 Autowasserij en aanverwante diensten.
50113000-0 Onderhoud en reparatie van bussen.
50113100-1 Reparatie van bussen.
50113200-2 Onderhoud
van bussen.
50114000-7 Reparatie
en onderhoud van vrachtwagens.
50114100-8 Reparatie
van vrachtwagens.
50114200-9 Onderhoud
van vrachtwagens.
50115000-4 Reparatie
en onderhoud van motorfietsen.
50115100-5 Reparatie
van motorfietsen.
50115200-6 Onderhoud
van motorfietsen.
50116000-1 Onderhoud
en reparatie van speciale onderdelen van auto's.
50116100-2 Reparatie
van elektrische systemen.
50116200-3 Reparatie
en onderhoud van remmen en remonderdelen van voertuigen.
50116300-4 Reparatie
en onderhoud van versnellingsbakken van voertuigen.
50116400-5 Reparatie
en onderhoud van voertuigtransmissie.
50116500-6 Repareren
van banden, inclusief monteren en uitbalanceren.
50116510-9 Coveren
van banden.
50116600-7 Onderhoud
en reparatie van startmotoren.
50117000-8 Ombouwen
en opknappen van voertuigen.
50117100-9 Ombouwen
van motorvoertuigen.
50117200-0 Ombouwen
van ambulances.
50117300-1 Opknappen
van voertuigen.
50118000-5 Wegenwachtdiensten.
50118100-6 Wegenwacht-
en wegsleepdiensten voor auto's.
50118110-9 Wegslepen
van voertuigen.
50118200-7 Wegenwacht-
en wegsleepdiensten voor bedrijfsvoertuigen.
50118300-8 Wegenwacht-
en wegsleepdiensten voor bussen.
50118400-9 Wegenwacht-
en wegsleepdiensten voor motorvoertuigen.
50118500-0 Wegenwacht-
en wegsleepdiensten voor motorfietsen.
50190000-3 Slopen
van voertuigen.
50200000-7 Reparatie,
onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-,
wegen- en scheepvaartuitrusting.
50210000-0 Reparatie,
onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuigen en andere
uitrusting.
50211000-7 Reparatie
en onderhoud van vliegtuigen.
50211100-8 Onderhoud
van vliegtuigen.
50211200-9 Reparatie
van vliegtuigen.
50211210-2 Reparatie
en onderhoud van vliegtuigmotoren.
50211211-9 Onderhoud
van vliegtuigmotoren.
50211212-6 Reparatie
van vliegtuigmotoren.
50211300-0 Opknappen
van vliegtuigen.
50211310-3 Opknappen
van vliegtuigmotoren.
50212000-4 Reparatie
en onderhoud van helikopters.
50220000-3 Reparatie,
onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere
uitrusting.
50221000-0 Reparatie
en onderhoud van locomotieven.
50221100-1 Reparatie
en onderhoud van versnellingsbakken van locomotieven.
50221200-2 Reparatie
en onderhoud van transmissies van locomotieven.
50221300-3 Reparatie
en onderhoud van wielstellen van locomotieven.
50221400-4 Reparatie
en onderhoud van remmen en remonderdelen van locomotieven.
50222000-7 Reparatie
en onderhoud van rollend materieel.
50222100-8 Reparatie
en onderhoud van schokdempers.
50223000-4 Reparatie
van locomotieven.
50224000-1 Opknappen
van rollend materieel.
50224100-2 Opknappen
van stoelen in rollend materieel.
50224200-3 Opknappen
van passagierswagons.
50225000-8 Onderhoud
van rails.
50229000-6 Slopen
van rollend materieel.
50230000-6 Reparatie,
onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting.
50232000-0 Onderhoud
van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten.
50232100-1 Onderhoud
van straatverlichting.
50232110-4 Gebruiksklaarmaken
van installaties voor straatverlichting.
50232200-2 Onderhoud
van verkeerslichten.
50240000-9 Reparatie,
onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere
uitrusting.
50241000-6 Reparatie
en onderhoud van schepen.
50241100-7 Reparatie
van vaartuigen.
50241200-8 Reparatie
van veerboten.
50242000-3 Verbouwen
van schepen.
50243000-0 Slopen
van schepen.
50244000-7 Opknappen
van schepen of boten.
50245000-4 Moderniseren
van schepen.
50246000-1 Onderhoud
van havenuitrusting.
50246100-2 Droogdokdiensten.
50246200-3 Onderhoud
van boeien.
50246300-4 Reparatie
en onderhoud van drijvende constructies.
50246400-5 Reparatie
en onderhoud van drijvende platforms.
50300000-8 Reparatie,
onderhoud en aanverwante diensten in verband met PC's, kantooruitrusting,
telecommunicatie- en audiovisuele uitrusting.
50310000-1 Onderhoud
en reparatie van kantoormachines.
50311000-8 Onderhoud
en reparatie van boekhoudmachines.
50311400-2 Onderhoud
en reparatie van rekenmachines en boekhoudmachines.
50312000-5 Onderhoud
en reparatie van computeruitrusting.
50312100-6 Onderhoud
en reparatie van mainframecomputers.
50312110-9 Onderhoud
van mainframecomputers.
50312120-2 Reparatie
van mainframecomputers.
50312200-7 Onderhoud
en reparatie van minicomputers.
50312210-0 Onderhoud
van minicomputers.
50312220-3 Reparatie
van minicomputers.
50312300-8 Onderhoud
en reparatie van datanetwerkuitrusting.
50312310-1 Onderhoud
van datanetwerkuitrusting.
50312320-4 Reparatie
van uitrusting voor datanetwerk.
50312400-9 Onderhoud
en reparatie van microcomputers.
50312410-2 Onderhoud
van microcomputers.
50312420-5 Reparatie
van microcomputers.
50312600-1 Onderhoud
en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie.
50312610-4 Onderhoud
van uitrusting voor informatietechnologie.
50312620-7 Reparatie
van uitrusting voor informatietechnologie.
50313000-2 Onderhoud
en reparatie van reprografische machines.
50313100-3 Reparatie
van fotokopieermachines.
50313200-4 Onderhoud
van fotokopieermachines.
50314000-9 Reparatie
en onderhoud van faxtoestellen.
50315000-6 Reparatie
en onderhoud van antwoordapparaten.
50316000-3 Onderhoud
en reparatie van kaartjesautomaten.
50317000-0 Onderhoud
en reparatie van kaartjesafstempelautomaten.
50320000-4 Reparatie
en onderhoud van PC's.
50321000-1 Reparatie
van PC's.
50322000-8 Onderhoud
van PC's.
50323000-5 Onderhoud
en reparatie van randapparatuur.
50323100-6 Onderhoud
van randapparatuur.
50323200-7 Reparatie
van randapparatuur.
50324000-2 Hulpdiensten
voor PC's.
50324100-3 Systeemonderhoud.
50324200-4 Diensten
voor preventief onderhoud.
50330000-7 Onderhoud
van telecommunicatie-uitrusting.
50331000-4 Reparatie
en onderhoud van telecommunicatielijnen.
50332000-1 Onderhoud
van telecommunicatie-infrastructuur.
50333000-8 Onderhoud
van radiocommunicatie-uitrusting.
50333100-9 Reparatie
en onderhoud van radiozenders.
50333200-0 Reparatie
en onderhoud van radiotelefonietoestellen.
50334000-5 Reparatie
en onderhoud van lijntelefonie- en lijntelegrafie-uitrusting.
50334100-6 Reparatie
en onderhoud van lijntelefonie-uitrusting.
50334110-9 Onderhoud
van telefoonnetwerk.
50334120-2 Upgraden
van telefoonschakeluitrusting.
50334130-5 Reparatie
en onderhoud van telefoonschakelapparatuur.
50334140-8 Reparatie
en onderhoud van telefoontoestellen.
50334200-7 Reparatie
en onderhoud van lijntelegrafie-uitrusting.
50334300-8 Reparatie
en onderhoud van lijntelexuitrusting.
50334400-9 Onderhoud
van communicatiesystemen.
50340000-0 Reparatie
en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting.
50341000-7 Reparatie
en onderhoud van televisie-uitrusting.
50341100-8 Reparatie
en onderhoud van videotextuitrusting.
50341200-9 Reparatie
en onderhoud van televisiezenders.
50342000-4 Reparatie
en onderhoud van audio-uitrusting.
50343000-1 Reparatie
en onderhoud van video-uitrusting.
50344000-8 Reparatie
en onderhoud van optische uitrusting.
50344100-9 Reparatie
en onderhoud van fotografische uitrusting.
50344200-0 Reparatie
en onderhoud van cinematografische uitrusting.
50400000-9 Reparatie
en onderhoud van medische en precisie-uitrusting.
50410000-2 Reparatie
en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur.
50411000-9 Reparatie
en onderhoud van meetapparatuur.
50411100-0 Reparatie
en onderhoud van watermeters.
50411200-1 Reparatie
en onderhoud van gasmeters.
50411300-2 Reparatie
en onderhoud van elektriciteitsmeters.
50411400-3 Reparatie
en onderhoud van tachometers.
50411500-4 Reparatie
en onderhoud van industriële tijdmetingsuitrusting.
50412000-6 Reparatie
en onderhoud van testapparatuur.
50413000-3 Reparatie
en onderhoud van controleapparatuur.
50413100-4 Reparatie
en onderhoud van gasdetectie-apparatuur.
50413200-5 Reparatie
en onderhoud van brandblusinstallaties.
50420000-5 Reparatie
en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting.
50421000-2 Reparatie
en onderhoud van medische uitrusting.
50421100-3 Reparatie
en onderhoud van rolstoelen.
50421200-4 Reparatie
en onderhoud van röntgenuitrusting.
50422000-9 Reparatie
en onderhoud van chirurgische uitrusting.
50430000-8 Reparatie
en onderhoud van precisie-uitrusting.
50431000-5 Reparatie
en onderhoud van horloges.
50432000-2 Reparatie
en onderhoud van klokken.
50433000-9 Kalibreerdiensten.
50500000-0 Reparatie
en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines.
50510000-3 Reparatie
en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers.
50511000-0 Reparatie
en onderhoud van pompen.
50511100-1 Reparatie
en onderhoud van vloeistofpompen.
50511200-2 Reparatie
en onderhoud van gaspompen.
50512000-7 Reparatie
en onderhoud van kleppen.
50513000-4 Reparatie
en onderhoud van kranen.
50514000-1 Reparatie
en onderhoud van metalen containers.
50514100-2 Reparatie
en onderhoud van tanks.
50514200-3 Reparatie
en onderhoud van reservoirs.
50514300-4 Reparatie
van beschermhulzen.
50530000-9 Reparatie
en onderhoud van machines.
50531000-6 Reparatie
en onderhoud van niet-elektrische machines.
50531100-7 Reparatie
en onderhoud van boilers.
50531200-8 Onderhoudsdiensten
voor gastoestellen.
50531300-9 Reparatie
en onderhoud van compressoren.
50531400-0 Reparatie
en onderhoud van hijskranen.
50531500-1 Reparatie
en onderhoud van derrickkranen.
50531510-4 Ontmantelen
van boortorens.
50532000-3 Reparatie
en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting.
50532100-4 Reparatie
en onderhoud van elektrische motoren.
50532200-5 Reparatie
en onderhoud van transformatoren.
50532300-6 Reparatie
en onderhoud van generatoren.
50532400-7 Reparatie
en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie.
50600000-1 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen.
50610000-4 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting.
50620000-7 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor vuurwapens en munitie.
50630000-0 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen.
50640000-3 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen.
50650000-6 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten.
50660000-9 Reparatie-
en onderhoudsdiensten voor militaire elektronische systemen.
50700000-2 Reparatie
en onderhoud van uitrusting in gebouwen.
50710000-5 Reparatie
en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen.
50711000-2 Reparatie
en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen.
50712000-9 Reparatie
en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen.
50720000-8 Reparatie
en onderhoud van centrale verwarming.
50721000-5 Gebruiksklaarmaken
van verwarmingsinstallaties.
50730000-1 Reparatie
en onderhoud van koelinstallaties.
50740000-4 Reparatie
en onderhoud van roltrappen.
50750000-7 Liftonderhoud.
50760000-0 Reparatie
en onderhoud van openbare toiletten.
50800000-3 Diverse
reparatie- en onderhoudsdiensten.
50810000-6 Reparatie
van juwelen.
50820000-9 Reparatie
van lederwaren.
50821000-6 Reparatie
van laarzen.
50822000-3 Reparatie
van schoenen.
50830000-2 Reparatie
van kleding en textiel.
50840000-5 Reparatie
en onderhoud van wapens en wapensystemen.
50841000-2 Reparatie
en onderhoud van wapens.
50842000-9 Reparatie
en onderhoud van wapensystemen.
50850000-8 Reparatie
en onderhoud van meubilair.
50860000-1 Reparatie
en onderhoud van muziekinstrumenten.
50870000-4 Reparatie
en onderhoud van speelplaatsuitrusting.
50880000-7 Reparatie
en onderhoud van hotel- en restaurantuitrusting.
50881000-4 Reparatie
en onderhoud van hoteluitrusting.
50882000-1 Reparatie
en onderhoud van restaurantuitrusting.
50883000-8 Reparatie
en onderhoud van cateringuitrusting.
50884000-5 Reparatie
en onderhoud van kampeeruitrusting.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.