Lijst van de CPV codes die met 66 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
66000000-0 Financiële en verzekeringsdiensten.
66100000-1(2) Diensten op het gebied van banken en investeringen.
66110000-4(2) Bankdiensten.
66111000-1(2) Diensten van centrale banken.
66112000-8(2) Depositozaken.
66113000-5(2) Kredietverlening.
66113100-6(2) Diensten
op het gebied van micro-kredietverstrekking.
66114000-2(2) Financiële
leasing.
66115000-9(2) Diensten
voor internationale betalingsboekingen.
66120000-7(2) Investment
banking en aanverwante diensten.
66121000-4(2) Diensten
in verband met fusies en overnamen.
66122000-1(2) Financiële
diensten i.v.m. vennootschappen en participaties.
66130000-0(2) Courtage
en daarmee verband houdende diensten voor effecten en goederen.
66131000-7(2) Diensten
van effectenmakelaars.
66131100-8(2) Pensioenbelegging.
66132000-4(2) Courtagediensten
voor goederen.
66133000-1(2) Verwerkings-
en clearingsdiensten.
66140000-3(2) Portefeuillebeheer.
66141000-0(2) Beheer
van pensioenfonds.
66150000-6(2) Diensten
in verband met het beheer van financiële markten.
66151000-3(2) Operationele
diensten kapitaalmarkt.
66151100-4(2) Detailhandelsdiensten
voor elektronische handel.
66152000-0(2) Toezichtdiensten
kapitaalmarkt.
66160000-9(2) Diensten
voor trust en inbewaringstelling.
66161000-6(2) Trustdiensten.
66162000-3(2) Inbewaringstellingsdiensten.
66170000-2(2) Diensten
op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing.
66171000-9(2) Diensten
voor financieel advies.
66172000-6(2) Afhandelen
van financiële transacties en clearingsdiensten.
66180000-5(2) Diensten
voor het wisselen van valuta's.
66190000-8(2) Courtagediensten
voor leningen.
66500000-5 Diensten
op het gebied van verzekeringen en pensioenen.
66510000-8 Verzekeringsdiensten.
66511000-5 Levensverzekeringen.
66512000-2 Ongevallen-
en ziektekostenverzekeringen.
66512100-3 Ongevallenverzekeringen.
66512200-4 Ziektekostenverzekeringen.
66512210-7 Vrijwillige
ziektekostenverzekeringen.
66512220-0 Medische
verzekeringen.
66513000-9 Diensten
voor rechtsbijstands- en all-riskverzekeringen.
66513100-0 Rechtsbijstandsverzekeringen.
66513200-1 All-riskverzekeringen
voor aannemers.
66514000-6 Vrachtverzekering
en verzekering in verband met vervoer.
66514100-7 Verzekering
in verband met vervoer.
66514110-0 Verzekeringen
voor motorvoertuigen.
66514120-3 Verzekeringen
voor schepen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen.
66514130-6 Verzekeringen
voor spoorwegen.
66514140-9 Verzekeringen
voor vliegtuigen.
66514150-2 Verzekeringen
voor schepen.
66514200-8 Vrachtverzekeringen.
66515000-3 Verzekeringen
tegen schade of verlies.
66515100-4 Brandverzekeringen.
66515200-5 Opstalverzekeringen.
66515300-6 Verzekeringen
tegen slecht weer en financieel verlies.
66515400-7 Slechtweerverzekeringen.
66515410-0 Verzekeringen
tegen financieel verlies.
66515411-7 Verzekeringen
tegen geldelijk verlies.
66516000-0 Aansprakelijkheidsverzekeringen.
66516100-1 Aansprakelijkheidsverzekeringen
voor motorvoertuigen.
66516200-2 Aansprakelijkheidsverzekeringen
voor vliegtuigen.
66516300-3 Aansprakelijkheidsverzekeringen
voor schepen.
66516400-4 Algemene
aansprakelijkheidsverzekeringen.
66516500-5 Verzekeringen
tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's.
66517000-7 Krediet-
en borgtochtverzekeringsdiensten.
66517100-8 Kredietverzekeringen.
66517200-9 Borgstellingsverzekeringen.
66517300-0 Risicobeheersverzekeringen.
66518000-4 Diensten
van verzekeringsmakelaars en -agentschappen.
66518100-5 Verzekeringsmakelaarsdiensten.
66518200-6 Verzekeringsagentdiensten.
66518300-7 Afwikkelingsdiensten
schadegevallen.
66519000-1 Verzekeringsdiensten
voor technische installaties, aanvullende, algemene, verlies- actuariële en
nooddienstverzekeringen.
66519100-2 Verzekeringen
voor olie- of gasplatforms.
66519200-3 Verzekeringen
voor technische installaties.
66519300-4 Aanvullende
verzekeringen.
66519310-7 Verzekeringsadviesdiensten.
66519400-5 Gewone
afwikkelingsdiensten.
66519500-6 Schadeafwikkelingsdiensten.
66519600-7 Actuariële
diensten.
66519700-8 Administratie
in verband met berging.
66520000-1 Pensioendiensten.
66521000-8 Individuele
pensioenen.
66522000-5 Pensioenen
(groepsregelingen).
66523000-2 Pensioenfondsadviesdiensten.
66523100-3 Administratie
voor pensioenfonds.
66600000-6 Kasdiensten.
66700000-7 Herverzekeringen.
66710000-0 Herverzekeringen
levensverzekering.
66720000-3 Herverzekeringen
ongevallen- en ziektekostenverzekering.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.