Lijst van de CPV codes die met 71 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
71200000-0 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.
71210000-3 Architectonische adviezen.
71220000-6 Maken van bouwkundige ontwerpen.
71221000-3 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen.
71222000-0 Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen.
71222100-1 Karteringsdiensten voor stedelijke gebieden.
71222200-2 Karteringsdiensten voor plattelandsgebieden.
71223000-7 Diensten
door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen.
71230000-9 Organisatie
van een architectenprijsvraag.
71240000-2 Dienstverlening
op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning.
71241000-9 Haalbaarheidsstudie,
adviesverlening, analyse.
71242000-6 Project-
en ontwerpvoorbereiding, kostenraming.
71243000-3 Ontwerpplannen
(systemen en integratie).
71244000-0 Kostenberekening
en –bewaking.
71245000-7 Plannen
ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties.
71246000-4 Bepalen
en opsommen van hoeveelheden in de bouw.
71247000-1 Toezicht
op bouwwerkzaamheden.
71248000-8 Toezicht
op plannen en documentatie.
71250000-5 Dienstverlening
van architecten en bouwkundigen, en controles.
71251000-2 Architecten-
en bouwinspectiediensten.
71300000-1 Dienstverlening
door ingenieurs.
71310000-4 Adviezen
inzake techniek en bouw.
71311000-1 Adviezen
inzake bouwkunde.
71311100-2 Ondersteunende
diensten voor bouwkunde.
71311200-3 Adviezen
inzake transportsystemen.
71311210-6 Adviezen
inzake wegenbouw.
71311220-9 Dienstverlening
voor wegenbouwtechniek.
71311230-2 Dienstverlening
voor spoorwegenbouwtechniek.
71311240-5 Dienstverlening
voor luchthavenbouwtechniek.
71311300-4 Adviezen
inzake infrastructuur.
71312000-8 Bouwkundig
advies.
71313000-5 Advies
inzake milieutechniek.
71313100-6 Advies
inzake bestrijding van geluidsoverlast.
71313200-7 Advies
inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten.
71313400-9 Milieu-effectbeoordeling
voor bouwwerkzaamheden.
71313410-2 Risicobeoordeling
voor bouwwerkzaamheden.
71313420-5 Milieunormen
voor de bouw.
71313430-8 Analyse
van milieu-indicatoren voor de bouw.
71313440-1 Milieu-effectbeoordelingsdiensten
voor de bouw.
71313450-4 Milieutoezicht
voor bouwwerkzaamheden.
71314000-2 Energie
en aanverwante diensten.
71314100-3 Elektriciteitsdiensten.
71314200-4 Energiebeheer.
71314300-5 Advies
inzake efficiënt energiegebruik.
71314310-8 Diensten
in verband met warmtetechniek voor gebouwen.
71315000-9 Technische
installaties in gebouwen.
71315100-0 Advies
inzake ruwbouw.
71315200-1 Bouwadvies.
71315210-4 Advies
inzake bouwdiensten.
71315300-2 Bouwinspectiediensten.
71315400-3 Gebouwinspectiediensten.
71315410-6 Inspectie
van ventilatiesysteem.
71316000-6 Advies
inzake telecommunicatie.
71317000-3 Advies
inzake beveiliging en risicobeheersing.
71317100-4 Advies
inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle.
71317200-5 Gezondheids-
en veiligheidsdiensten.
71317210-8 Advies
inzake gezondheid en veiligheid.
71318000-0 Technische
advies- en raadgevingsdiensten.
71318100-1 Diensten
in verband met de uitvoering van verlichtings- en
daglichtvoorzieningsprojecten.
71319000-7 Dienstverlening
door deskundige getuigen.
71320000-7 Technische
ontwerpdiensten.
71321000-4 Technische
ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen.
71321100-5 Diensten
voor bouweconomie.
71321200-6 Ontwerpen
van verwarmingssysteem.
71321300-7 Adviesdiensten
voor loodgieterswerk.
71321400-8 Adviesdiensten
voor ventilatie.
71322000-1 Technische
ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken.
71322100-2 Diensten
voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties.
71322200-3 Ontwerpen
van pijpleidingen.
71322300-4 Brugontwerpdiensten.
71322400-5 Damontwerpdiensten.
71322500-6 Technische
ontwerpen van verkeersinstallaties.
71323000-8 Technisch
ontwerpen voor bedrijfsprocessen en -productie.
71323100-9 Ontwerpen
van elektriciteitssystemen.
71323200-0 Ontwerpen
van installaties.
71324000-5 Diensten
voor het uittrekken van hoeveelheden.
71325000-2 Ontwerpen
van fundering.
71326000-9 Aanvullende
bouwdiensten.
71327000-6 Ontwerpen
van draagconstructies.
71328000-3 Berekenen
van draagconstructieontwerpen.
71330000-0 Diverse
technische dienstverlening.
71331000-7 Technische
dienstverlening op het gebied van boorspoeling.
71332000-4 Geotechnische
diensten.
71333000-1 Werktuigbouwkundige
diensten.
71334000-8 Werktuigbouwkundige
en elektrotechnische diensten.
71335000-5 Technische
onderzoeken.
71336000-2 Diensten
voor technische ondersteuning.
71337000-9 Technische
dienstverlening op het gebied van corrosie.
71340000-3 Geïntegreerde
technische diensten.
71350000-6 Dienstverlening
inzake wetenschappen en techniek.
71351000-3 Geologie,
geofysica en andere vormen van wetenschappelijke prospectie.
71351100-4 Kernpreparatie
en -analyse.
71351200-5 Geologische
en geofysische adviezen.
71351210-8 Advies
inzake geofysica.
71351220-1 Geologische
advisering.
71351300-6 Micropaleontologische
analyse.
71351400-7 Analyse
op het gebied van de petrofysica.
71351500-8 Bodemonderzoeksdiensten.
71351600-9 Weervoorspellingsdiensten.
71351610-2 Meteorologische
diensten.
71351611-9 Klimatologische
diensten.
71351612-6 Hydrometereologische
diensten.
71351700-0 Wetenschappelijke
prospectiediensten.
71351710-3 Geofysische
prospectiediensten.
71351720-6 Geofysische
meetwerkzaamheden van archeologische vindplaatsen.
71351730-9 Geologische
prospectie.
71351800-1 Diensten
voor topografie en waterscheiding.
71351810-4 Topografische
diensten.
71351811-1 Topografische
opmeetwerkzaamheden van archeologische vindplaatsen.
71351820-7 Wateropsporingsdiensten.
71351900-2 Geologische,
oceanografische en hydrologische diensten.
71351910-5 Geologische
diensten.
71351911-2 Fotogeologische
diensten.
71351912-9 Diensten
voor stratigrafische geologie.
71351913-6 Diensten
voor geologische prospectie.
71351914-3 Archeologische
diensten.
71351920-2 Oceanografische
en hydrologische diensten.
71351921-2 Diensten
voor estuarium-oceanografie.
71351922-2 Diensten
voor fysische oceanografie.
71351923-2 Diensten
voor bathymetrische metingen.
71351924-2 Diensten
inzake onderwaterexploratie.
71352000-0 Diensten
voor ondergronds onderzoek.
71352100-1 Seismische
diensten.
71352110-4 Seismografische
onderzoeksdiensten.
71352120-7 Registratie
van seismische gegevens.
71352130-0 Verzamelen
van seismische gegevens.
71352140-3 Seismische
verwerkingsdiensten.
71352300-3 Magnetometrische
onderzoeksdiensten.
71353000-7 Oppervlakteonderzoek.
71353100-8 Hydrografisch
onderzoek.
71353200-9 Dimensionaal
onderzoek.
71354000-4 Cartografiediensten.
71354100-5 Digitale
kartering.
71354200-6 Luchtkarteringsdiensten.
71354300-7 Diensten
voor kadastraal onderzoek.
71354400-8 Hydrografische
diensten.
71354500-9 Diensten
voor marien onderzoek.
71355000-1 Landmeetkundige
diensten.
71355100-2 Fotogrammetriediensten.
71355200-3 Topografische
opmetingen.
71356000-8 Technische
diensten.
71356100-9 Technische
controlediensten.
71356200-0 Technische
bijstandsdiensten.
71356300-1 Technische
ondersteuningsdiensten.
71356400-2 Technische
planningsdiensten.
71400000-2 Dienstverlening
op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.
71410000-5 Stedenbouw.
71420000-8 Landschapsarchitectuurdiensten.
71421000-5 Landschaps-
en tuinaanlegdiensten.
71500000-3 Diensten
in verband met de bouw.
71510000-6 Terreinonderzoek.
71520000-9 Toezicht
op uitvoering van de bouw.
71521000-6 Toezicht
op de bouwplaats.
71530000-2 Bouwadviezen.
71540000-5 Coördinatie
van bouwwerkzaamheden.
71541000-2 Bouwprojectenbeheer.
71550000-8 Smederijdiensten.
71600000-4 Diensten
voor technische testen, analyse en adviezen.
71610000-7 Testen
en analyseren van samenstelling en zuiverheid.
71620000-0 Analysediensten.
71621000-7 Diensten
voor technische analyse of adviezen.
71630000-3 Technische
controle- en testdiensten.
71631000-0 Technische
inspectiediensten.
71631100-1 Diensten
voor keuring van machines.
71631200-2 Technische
controle van motorvoertuigen.
71631300-3 Technische
controle van gebouwen.
71631400-4 Technische
controle van technische installaties.
71631420-0 Inspectiediensten
voor maritieme veiligheid.
71631430-3 Lektestdiensten.
71631440-6 Debietmeetdiensten.
71631450-9 Bruginspectiediensten.
71631460-2 Daminspectiediensten.
71631470-5 Diensten
voor keuring van rails.
71631480-8 Wegeninspectiediensten.
71631490-1 Inspectiediensten
voor start/landingsbanen.
71632000-7 Technische
testdiensten.
71632100-8 Testen
van kleppen.
71632200-9 Uitvoeren
van niet-destructieve proeven.
71700000-5 Meet-
en controlediensten.
71730000-4 Industriële
inspectiediensten.
71731000-1 Diensten
voor industriële kwaliteitscontrole.
71800000-6 Adviesdiensten
voor watervoorziening en afval.
71900000-7 Laboratoriumdiensten.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.