Lijst van de CPV codes die met 75 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
75000000-6 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering.
75100000-7 Administratiediensten.
75110000-0 Algemene overheidsdiensten.
75111000-7 Uitvoerende en wetgevende diensten.
75111100-8 Uitvoerende diensten.
75111200-9 Wetgevende diensten.
75112000-4 Administratieve
diensten voor bedrijfsactiviteiten.
75112100-5 Administratieve
diensten voor ontwikkelingsproject.
75120000-3 Administratieve
diensten door agentschappen.
75121000-0 Administratieve
diensten voor onderwijs.
75122000-7 Administratieve
diensten voor gezondheidszorg.
75123000-4 Administratieve
diensten voor huisvesting.
75124000-1 Administratieve
diensten voor recreatie, cultuur en religie.
75125000-8 Administratieve
diensten in verband met toerisme.
75130000-6 Ondersteunende
diensten voor de overheid.
75131000-3 Overheidsdiensten.
75131100-4 Algemene
personeelsdiensten voor de overheid.
75200000-8 Diensten
ten behoeve van de gemeenschap.
75210000-1 Diensten
voor buitenlandse zaken en andere diensten.
75211000-8 Diensten
voor buitenlandse zaken.
75211100-9 Diplomatieke
diensten.
75211110-2 Consulaire
diensten.
75211200-0 Diensten
in verband met economische hulp aan het buitenland.
75211300-1 Diensten
in verband met militaire hulp aan het buitenland.
75220000-4 Defensiediensten.
75221000-1 Militaire
defensiediensten.
75222000-8 Burgerbeschermingsdiensten.
75230000-7 Gerechtelijke
diensten.
75231000-4 Justitiële
diensten.
75231100-5 Administratieve
diensten met betrekking tot rechtbanken.
75231200-6 Diensten
voor verzekerde bewaring of reclassering van misdadigers.
75231210-9 Penitentiaire
diensten.
75231220-2 Escorteren
van gedetineerden.
75231230-5 Gevangenisdiensten.
75231240-8 Proeftijddiensten.
75240000-0 Diensten
voor openbare orde, recht en veiligheid.
75241000-7 Diensten
voor openbare orde.
75241100-8 Politiediensten.
75242000-4 Recht-
en veiligheidsdiensten.
75242100-5 Dienstverlening
in verband met de openbare orde.
75242110-8 Deurwaardersdiensten.
75250000-3 Brandweer-
en reddingsdiensten.
75251000-0 Brandweerdiensten.
75251100-1 Brandbestrijdingsdiensten.
75251110-4 Brandpreventiediensten.
75251120-7 Bosbrandbestrijdingsdiensten.
75252000-7 Reddingsdiensten.
75300000-9 Diensten
voor verplichte sociale verzekering.
75310000-2 Uitkeringsdiensten.
75311000-9 Uitkeringen
bij ziekte.
75312000-6 Zwangerschapsuitkeringen.
75313000-3 Invaliditeitsuitkeringen.
75313100-4 Tijdelijke
invaliditeitsuitkeringen.
75314000-0 Werkloosheidsuitkeringen.
75320000-5 Pensioenstelsels
voor ambtenaren.
75330000-8 Gezinstoelagen.
75340000-1 Kinderbijslag.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.