Lijst van de CPV codes die met 77 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
77000000-0 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en iemkerij.
77100000-1 Diensten voor de landbouw.
77110000-4 Diensten in verband met landbouwproductie.
77111000-1 Verhuur van landbouwmachines met bedieningspersoneel.
77112000-8 Verhuur van maaimachines of landbouwmaterieel met bedieningspersoneel.
77120000-7 Composteerdiensten.
77200000-2 Bosbouwdiensten.
77210000-5 Houtwinning.
77211000-2 Diensten
in verband met houtwinning.
77211100-3 Houtvestersdiensten.
77211200-4 Vervoer
van stukken boomstam in het bos.
77211300-5 Rooien
van bomen.
77211400-6 Vellen
van bomen.
77211500-7 Onderhouden
van bomen.
77211600-8 Zaaien
van bomen.
77220000-8 Impregneren
van hout.
77230000-1 Diensten
in verband met bosbouw.
77231000-8 Diensten
voor bosbouwbeheer.
77231100-9 Beheersdiensten
van bosbestanden.
77231200-0 Diensten
voor ongediertebestrijding in bossen.
77231300-1 Bosbeheersdiensten.
77231400-2 Bosinventarisatiediensten.
77231500-3 Diensten
voor bosmonitoring en –beoordeling.
77231600-4 Bebossingsdiensten.
77231700-5 Diensten
voor bosuitbreiding.
77231800-6 Beheersdiensten
van bosboomkwekerij.
77231900-7 Sectorale
planningsdiensten voor bosbouw.
77300000-3 Tuinbouwdiensten.
77310000-6 Beplanten
en onderhouden van groengebieden.
77311000-3 Onderhouden
van sier- en recreatietuinen.
77312000-0 Diensten
voor het wieden van onkruid.
77312100-1 Onkruidverdelging.
77313000-7 Parkonderhoud.
77314000-4 Onderhoud
van terreinen.
77314100-5 Aanleggen
van gazons.
77315000-1 Zaaiwerkzamheden.
77320000-9 Onderhouden
van sportvelden.
77330000-2 Uitvoeren
van bloemenarrangementen.
77340000-5 Snoeien
van bomen en heggen.
77341000-2 Snoeien
van bomen.
77342000-9 Snoeien
van heggen.
77400000-4 Zoölogische
diensten.
77500000-5 Veehouderijdiensten.
77510000-8 Diensten
voor vermeerdering van de wildstand.
77600000-6 Diensten
in verband met de jacht.
77610000-9 Zetten
van vallen.
77700000-7 Diensten
in verband met visserij.
77800000-8 Aquicultuurdiensten.
77810000-1 Zeewatercultuurdiensten.
77820000-4 Oesterkwekerijdiensten.
77830000-7 Schelpdierkwekerijdiensten.
77840000-0 Garnalenkwekerijdiensten.
77850000-3 Viskwekerijdiensten.
77900000-9 Bijenteeltdiensten.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.