In Dutch
De opdrachten in gedeelten : Richtsnoeren van de Commissie voor de Overheidsopdrachten

A. WETTELIJK KADER De mogelijkheid om een opdracht in gedeelten op te delen wordt geboden door de artikelen 57 en 135 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, respectievelijk voor de klassieke en speciale sectoren, alsook door artikel 33 van de wet van 13 augustus 2011 inzake opdrachtenen bepaalde opdrachten voor werken, leveringen […]

Read more