Featured
Nieuwe wetten overheidsopdrachten : Hanleidingen

Op deze bladzijde werden drie handleidingen opgeladen. De eerste handleiding werd ontworpen voor de aanbestedende overheden die op basis van de wet van 24 december 1993 opdrachten gunnen. Ze bevat evenwel ook een aantal tips die nuttig kunnen zijn voor de bedrijven. Zo werd onder meer vermeld welke documenten voortaan niet meer bij de kandidatuur of […]

Read more