In Dutch
Europese publicatiedrempels naar beneden bijgesteld

Vanaf 1 januari 2020 zullen een aantal drempelbedragen die aangewend worden in de wetgeving “overheidsopdrachten” wijzigen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Europese gedelegeerde verordeningen nr 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 en 2019/1830 van de Europese Commissie van 30 oktober 2019 (bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 31 oktober 2019). Hieromtrent wordt een […]

Read more
Featured
Nieuwe Europese publicatiedrempels vanaf 01/01/2020

De Europese commissie heeft de lidstaten hun europese reglement projecten meegedeeld, waarin de geformaliseerde procedurele drempels zijn vastgelegd die vanaf 1 januari 2020 voor twee jaar zullen gelden. Voor het eerst sinds 2010 zijn de drempels verlaagd met een verschil van 3,5% tot tegenstelling van 2018-2019. 139.000 EUR voor centrale aanbestedende diensten met als onderwerp […]

Read more