Nieuwe Europese publicatiedrempels vanaf 01/01/2020

De Europese commissie heeft de lidstaten hun europese reglement projecten meegedeeld, waarin de geformaliseerde procedurele drempels zijn vastgelegd die vanaf 1 januari 2020 voor twee jaar zullen gelden.

Voor het eerst sinds 2010 zijn de drempels verlaagd met een verschil van 3,5% tot tegenstelling van 2018-2019.

  • 139.000 EUR voor centrale aanbestedende diensten met als onderwerp voor leveringen en diensten.
  • 214.000 EUR voor opdrachten voor leveringen en diensten en voor andere aanbestedende diensten, en voor leveringen en diensten van centrale aanbestedende diensten op het gebied van defensie.
  • 428.000 EUR voor leverings- en dienstencontracten van aanbestedende diensten en voor leverings- en dienstencontracten voor defensie en veiligheid
  • 5.350.000 EUR voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten.

Deze drempels die de internationale verplichtingen van de Europese Unie in het kader van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten weerspiegelt worden beide herbekeken. Waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de wisselkoersen tussen de wisselkoersen tussen de euro.  De speciale trekkingsrechten (SDR's) worden berekend op basis van een mand met valuta's.

JK