Brexit : quid voor uw overheidsopdrachten ?

De Europese Unie en de Regering van het Verenigd Koninkrijk bereikten zoals algemeen geweten is een akkoord omtrent een terugtrekkingsovereenkomst (“withdrawal agreement”). De gevolgen op het vlak van overheidsopdrachten worden behandeld in de artikelen 75 tot 78. Deze terugtrekkingsovereenkomst is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 januari 2020.

Kort gesteld blijft de huidige aanpak van toepassing in de transitieperiode die loopt tot 31 december 2020 ten aanzien van ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk (en vice-versa). Onverminderd de toepassing van beperkingen overeenkomstig het recht van de Europese Unie, moet het non-discriminatiebeginsel in acht genomen worden door de Belgische aanbesteders met betrekking tot kandidaten of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk (en vice-versa).

Ook voor de opdrachten die worden gelanceerd na de Brexit maar vóór 1 januari 2021, maar op dat laatste moment nog niet afgesloten zijn, geldt hetgeen voorafgaat.

Ook de bepalingen van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, moeten op de voormelde opdrachten toegepast worden.

Een verlenging van de overgangsperiode (dus een wijziging van de voormelde data) is mogelijkheid.