Nieuwe regels voor delen van overheidsinformatie

De onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Commissie zijn het eens geworden over een herziene richtlijn waarmee overheidsinformatie makkelijk beschikbaar wordt en kan word...

34 nieuwe F-35 voor België !

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 oktober in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond er een persc...

Zaken doen met de Europese Commissie

De Europese Commissie is de uitvoerende poot van de Europese Unie: zij beheert de EU-begroting en ziet toe op de uitvoering van het Gemeenschapsbeleid op de diverse beleidsterreinen. Om haar taken te...

Europese supercomputers van wereldklasse

Vandaag heeft de Raad van ministers het licht officieel op groen gezet voor de plannen van de Commissie om samen met de lidstaten te investeren in de opbouw van een Europese supercomputerinfrastructu...